artykuł nr 6

Protokół kontroli wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Lipiu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Treść protokołu w załączniku

Załączniki:
Protokół kontroli629 KB
artykuł nr 7

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Lipie przeprowadzonej w okresie od 28 czerwca do 14 sierpnia przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Treść protokołu w załączniku

Załączniki:
ZałącznikMB
artykuł nr 8

Kontrola Urzędu Gminy w Lipiu w dniach od 1 czerwca do 27 czerwca 2011 r. " Gospodarowanie w Gminie Lipie stałymi odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi biodegradacji w latach 2009-2010 "

Załączniki:
Protokół kontroli917 KB
artykuł nr 9

Kontrola Urzędu Gminy w Lipiu w dniach od 18 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. " Rozliczenie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej na terenie Gminy Lipie w 2010 "

Załączniki:
Protokół kontroliMB
artykuł nr 10

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu w dniach od 19 kwietnia do 16 maja 2011 r.

Załączniki:
Protokół kontroli1,015 KB