artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Lipiu - Bożena Wieloch

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik234 KB