artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Stanisław Cieślak

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik206 KB
artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Stanisław Cieślak - za 2013 rok

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik212 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Stanisław Cieślak - korekta wg stanu na dzień 31.12.2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik221 KB
artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Stanisław Cieślak - za 2012 rok

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik209 KB
artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Stanisław Cieślak - za 2011 rok

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik199 KB