artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r- P. Ryszard Kmiecik

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik213 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Ryszard Kmiecik - za rok 2013

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik214 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Ryszard Kmiecik - korekta wg stanu na dzień 31.12.2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik236 KB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Ryszard Kmiecik - za rok 2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik216 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Ryszard Kmiecik - za rok 2011

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik210 KB