artykuł nr 1

Korekta oświadczenia majątkowego Radnego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Janusz Mączka

Treść oświadczenia w zalączniku

Załączniki:
Załącznik199 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Janusz Mączka - korekta wg stanu na dzień 31.12.2013

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik203 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Janusz Mączka

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik195 KB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Janusz Mączka - za rok 2013

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik202 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Janusz Mączka - za rok 2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik206 KB