artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Teresa Podruczna

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik209 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Teresa Podruczna - za rok 2013

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik216 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Teresa Podruczna - za rok 2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik219 KB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Teresa Podruczna - za rok 2011

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik216 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Teresa Podruczna - korekta na rozpoczęcie kadencji 2010-2014

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik209 KB