artykuł nr 1

Korekta oświadczenia majątkowego Radnej Gminy Lipie - na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Alicja Podgórska

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik217 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Alicja Podgórska - korekta wg stanu na dzień 31.12.2013

Treśc oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik225 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Alicja Podgórska

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik207 KB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Alicja Podgórska - za rok 2013

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik222 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - P. Alicja Podgórska - korekta wg stanu na dzień 31.12.2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik226 KB