artykuł nr 1

Korekta oświadczenia majątkowego Radnego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Robert Lipartowski

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik203 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 21 września 2014 r - P. Robert Lipartowski

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik202 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Robert Lipartowski - za rok 2013

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik206 KB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Robert Lipartowski - za rok 2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik208 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - P. Robert Lipartowski - korekta wg stanu na dzień 30.04.2012

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik214 KB