artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki Dyrektora GZO - pani Anny Mach wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora tj. 01.03.2011 r. - korekta

Treść korekty w załączniku 

Załączniki:
Załącznik219 KB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki Dyrektora GZO - pani Anny Mach wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora tj. 01.03.2011 r.

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik208 KB