artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora GZO w Lipiu

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
ZałącznikMB