artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu - pani Joanna Guc

Treść oświadczenia w załączniku 

Załączniki:
Załącznik229 KB