artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lindowie - pani Barbara Knop

Treść oświadczenia w załączniku  

Załączniki:
Załącznik246 KB