artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki Sekretarza Gminy Lipie - pani Ewy Brzózka wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy tj. 16.01.2015 r.

Treść oświadczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik250 KB