artykuł nr 1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie.

artykuł nr 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie

artykuł nr 4

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Sukcesywna dostawa opału pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych