artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Lipie w 2017 r."

artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę urn wyborczych dla Gminy Lipie

artykuł nr 3

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

Załączniki:
wzór umowy63 KB
wykaz sprzetu33 KB
formularz ofertowy33 KB
zaproszenie132 KB
artykuł nr 4

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017

artykuł nr 5

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lipie"