artykuł nr 1

Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

artykuł nr 2

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

artykuł nr 3

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

artykuł nr 4

Przebudowa drogi gminnej Stanisławów - Wapiennik

artykuł nr 5

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymiechy