artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 2

Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie podstawowym

artykuł nr 3

Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

artykuł nr 4

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

artykuł nr 5

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Napoleon