artykuł nr 1

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług polegających na interwencyjnym odbiorze, transporcie i utylizacji zwłok padłych zwierząt lub ich części z terenu gminy Lipie w 2020 r."

Załączniki:
2. Wzór oferty178 KB
1. Zaproszenie658 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonywanie usług związanych z interwencyjnym wyłapywaniem, transportem do schroniska oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Lipie w 2020 r."

Załączniki:
2. Wzór oferty173 KB
1. ZaproszenieMB
artykuł nr 3

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020

artykuł nr 4

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020

artykuł nr 5

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020