artykuł nr 1

Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

artykuł nr 2

Rozbudowa i wymiana wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą i budową przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Lipie ul. Częstochowska

artykuł nr 3

Modernizacja stanowisk pracy w Urzędzie Gminy Lipie

artykuł nr 4

Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie i świetlicy wiejskiej w Wapienniku

artykuł nr 5

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie