artykuł nr 1

Świadczenie usług obejmujących wsparcie specjalisty terapii uzależnień w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 2

Świadczenie usług obejmujących poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 3

Świadczenie usług obejmujących poradnictwo i wsparcie psychologiczne w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu

artykuł nr 4

Interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt, z terenu gminy Lipie

artykuł nr 5

Opróżnienie i czyszczenie reaktora biologicznego BR 2 typu SBR na oczyszczalni ścieków w Lipiu ul. Ziołowa 10 wraz z zagospodarowaniem odpadu zgodnie z ustawą o odpadach