artykuł nr 1

Świadczeniu usług weterynaryjnych dla gminy Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie w 2023 r.

artykuł nr 2

Usługa polegająca na interwencyjnym wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, z terenu gminy Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie wraz z dostarczeniem i przekazaniem ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opieką w schronisku w 2023 r.

artykuł nr 3

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA GMINY LIPIE W RAMACH PROJEKTU CYFROWA GMINA

Link do postępowania w serwisie Baza Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139138

 

artykuł nr 4

Przewóz skazanych z Zakładu Karnego w Sierakowie do i z Urzędu Gminy w Lipiu

artykuł nr 5

ŚWIADCZENIE USŁUG OŚWIETLENIOWYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023