artykuł nr 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.STAWOWEJ W M. PARZYMIECHY W KM 0+000 - 0+600 ETAP I

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 2

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 3

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA

Treść ogłoszenia w załączniku

artykuł nr 4

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU CYFROWA SZKOŁA

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 5

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY LIPIE

Treść ogłoszenia w załącznikach