artykuł nr 1

Udzielenie kredytu w kwocie 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa kompleksu boisk Orlik 2012

Treść ogłoszenia w załączeniu

Załączniki:
SIWZ i załączniki482 KB
Ogłoszenie156 KB
artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 3

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 4

Dostawa pomocy dydaktycznych plastycznych, zabawek oraz mebli w ramach projektu Twórczy przedszkolak w gminie Lipie

Treść ogłoszenia w załącznikach

artykuł nr 5

Wybór personelu zarządzającego projektem Czas na rozwój

Treść ogłoszenia w załącznikach