artykuł nr 1

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM"

I N F O R M A C J A

 

 

         Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

 

Urząd Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości, że w dostępnym wykazie danych została zamieszczona informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia PN „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM o oznaczeniu BT-24616 LIPIE zlokalizowanej na nowoprojektowanej wieży stalowej w miejscowości Lipie na działkach nr ew. 940 i 941

 

Niniejszą informację wywiesza się do publicznej wiadomości w Urzędzie Gminy Lipie, ul. Częstochowska 29.

 

Publicznie dostępny wykaz wniosków o wydanie decyzji znajduje się                             w Urzędzie Gminy Lipie, pokój nr 7.