artykuł nr 1

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Albertowie, stanowiącej własność Gminy Lipie

artykuł nr 2

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Lipiu ul. Czereśniowa

artykuł nr 3

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu, użyczenia i dzierżawy

Załączniki:
wykazy187 KB
artykuł nr 4

Sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S

artykuł nr 5

Sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S