artykuł nr 1

Wynajem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipie położonej w Parzymiechach na okres do 3 lat.

artykuł nr 2

Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipie na okres do 3 lat.

artykuł nr 3

Dzierżawa nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipie na okres 1 roku.

artykuł nr 4

Sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lindów.