artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy , najmu i sprzedaży

Treść wykazu w załączniku

artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedażdwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych: w Lipiu i Zbrojewsku, stanowiących własność Gminy Lipie

artykuł nr 3

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność gminy Lipie oraz zgłoszenia do udziału w przetargu

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2015297 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub udostępnianie nieruchomości stanowiących własność gminy Lipie

artykuł nr 5

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipie nanieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedażsamochodu pożarniczego marki FSC-STARACHOWICE model STAR A-29