artykuł nr 1

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej