artykuł nr 1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY LIPIE

W skład Urzędu Gminy w Lipiu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1.Wójt Gminy1 etat
2.Sekretarz Gminy1 etat
4.Skarbnik Gminy1 etat
5.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego1 etat
6.Stanowisko ds. organizacyjnych i promocji gminy1 etat
7.Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych1 etat
8.Stanowisko ds. obsługi rady gminy 1 etat
9.Stanowisko ds. kancelaryjno-administracyjnych1 etat
10.Stanowisko ds. wojskowych, OC, zarządzania kryzysowego i archiwum1 etat
11.Stanowisko ds. działalności gospodarczej i obsługi kasy 1 etat
12.Informatyk1 etat
13.Główny księgowy1/2 etatu
14.Stanowisko ds. księgowości 1 etat
14.Stanowisko ds. księgowości budżetowej1 etat
15.Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat oraz VAT1 etat
16.Stanowisko ds. księgowości podatków i opłat 1 etat
17.Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat1 etat
18Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej 1 etat
19.Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami1 etat
20.Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zamówień publicznych1 etat
21.Stanowisko ds. księgowości opłat za wodę i ścieki1 etat
22.Stanowisko ds. eksploatacji wodociągów i kanalizacji1 etat
23.Stanowisko ds. ochrony środowiska1 etat
24.Stanowisko ds. kanalizacji1 etat
25.Główny księgowy oświaty1/2 etatu
26.Stanowisko ds. oświaty1 etat
27.Stanowisko ds. finansowo-księgowych oświaty1 etat
28.Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych------
29.Konserwator ds. wodociągów i kanalizacji1 etat
30.Kierowca autobusu szkolnego2 etat
31.Robotnik gospodarczy2 (1+1)etatu
32.Robotnik gospodarczy – palacz1 etat
33Młodszy referent ds. informatycznych oczyszczalni ścieków1/2 etatu

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lindowie  

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lipiu

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Parzymiechach

Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich

Gminny Żłobek w Lipiu


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI POMOCNICZE; SOŁECTWA

1. Albertów
2. Brzózki
3. Danków
4. Giętkowizna
5. Grabarze,
6. Julianów
7. Kleśniska
8. Lipie
9. Lindów
10. Napoleon
11. Natolin
12. Parzymiechy
13. Rozalin
14. Stanisławów
15. Szyszków
16. Rębielice Szlacheckie
17. Wapiennik
18. Zbrojewsko
19. Zimnowoda