artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2015551 KB