artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 14 sierpnia 2015 r.w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum powołanychdo przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.55.201595 KB