artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin na rok 2021

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021131 KB