artykuł nr 1

Punkty zbiórki ubrań i tekstyliów

Punkty zbiórki zużytych ubrań:

1. Punkty zbiórki Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) zlokalizowane na terenie gminy Lipie

- kontener na parkingu przy remizie w Dankowie (posesja nr 34)

- kontener na parkingu naprzeciwko cmentarza w Dankowie

- kontener na parkingu przy kościele w Parzymiechach

2. Punkty zbiórki Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) poza terenem gminy Lipie https://pck.pl/tekstylia/

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lipiu ul. Ziołowa 10, zlokalizowany na terenie oczyszczalni ścieków (dotyczy nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych)

4. Niektóre sklepy zgodnie z ich regulaminem np. Gatta

https://www.gatta.pl/pl/q-eko-z-gatta.html