artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXX/191/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXX/191/2021173 KB