artykuł nr 1

Druk oświadczenia majątkowego radnego gminy