artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne zespołu kontrolnego Wydziału Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeprowadzonej kontroli w Gminie Lipie projektu pn. "Przebudowa i remont drogi gminnej nr 667035S Giętkowizna - Grabarze" realizowane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

Załączniki:
Protokół kontroli210 KB