artykuł nr 1

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Treść sprawozdania w załączniku 

Załączniki:
Załącznik239 KB