artykuł nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy