główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 roku

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Obwieszczenie 1.109 MB
artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2014WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 1 kwietnia 2014 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie 92.367 KB
artykuł nr 3

POSTANOWIENIEMARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 4 lutego 2015 r.o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Treść postanowienia w załączniku

Załączniki:
Postanowienie 535.491 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 roku

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Obwieszczenie 125.287 KB
artykuł nr 5

ObwieszczenieWójta Gminy Lipiez dnia 15 maja 2015 rokuw sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałychi odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Obwieszczenie 253.999 KB
artykuł nr 6

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzebywyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2015 91.388 KB
artykuł nr 7

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborówPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2015 89.592 KB
artykuł nr 8

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 13 kwietnia 2015 r.w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2015 90.492 KB
artykuł nr 9

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015WÓJTA GMINY LIPIEz dnia 20 kwietnia 2015 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Załączniki:
ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2015 535.164 KB
artykuł nr 10

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipiez dnia 03 kwietnia 2015 rokuw sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach stałychi odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 252.801 KB