główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/53/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie pozos...

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 12:49

2. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 30 kwietnia 2019 r. w spr...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 12:31

3. Rok 2019

Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Lipie

Utworzony: 2019-05-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 12:28

4. Wybory ławników na kadencję 2020-2023

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-22 11:35

5. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/52/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyraż...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 16:42

6. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/51/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyraż...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 16:41

7. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/50/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyraż...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 16:39

8. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/49/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie powoł...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 16:38

9. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/48/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 16:03

10. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/47/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyraż...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 15:42

11. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyraż...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 15:29

12. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/45/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyraż...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 14:51

13. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/44/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 13:58

14. Rok 2019

UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 maja 2019 r. zmieniajaca uch...

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 13:41

15. 2019

Sporządzenie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy Lipie

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 11:02

16. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ V/2019 Z SESJI RADY GMINY LIPIE Z DNIA 29 marca 2019 roku

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 12:19

17. Najbliższa sesja

VII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 10 maja 2019 roku

Postanowienie Nr VII/2019 w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie oraz ustalenia jej porządku obrad Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) postanawiam Zwołać VII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 10 maja 2019 roku /piątek/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Sekret...

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 11:35

18. Najbliższa sesja

V Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 29 marca 2019 roku

Postanowienie Nr V/2019 w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie oraz ustalenia jej porządku obrad Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) postanawiam Zwołać V Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 29 marca 2019 roku /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności Przyjęcie porządku obrad. Wybór Sekretarz...

Utworzony: 2019-03-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 11:34

19. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 10:45

20. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ...

Utworzony: 2019-05-17 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 10:44