główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2019

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lipiu

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 14:40

2. 2019

Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Lipiu, ul. ...

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 14:39

3. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 16 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-17 | Zmodyfikowany: 2019-09-17 09:19

4. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójt Gminy Lipie z dnia 12 września 2019 r. o wszczęciu postępowania w...

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 10:24

5. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznac...

Utworzony: 2019-09-13 | Zmodyfikowany: 2019-09-13 12:54

6. Rok 2019

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

Utworzony: 2019-08-26 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 14:08

7. za rok 2019

Rejestr umów cywilnoprawnych

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-10 10:31

8. 2019

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gr...

Utworzony: 2019-09-05 | Zmodyfikowany: 2019-09-05 13:02

9. Najbliższa sesja

XI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 28 sierpnia 2019 roku

XI Sesję Rady Gminy Lipie Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 28 sierpnia 2019 roku /środa/ o godz. 900 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy Lipie. Powołanie Komisji Uchwał. Wystąpienia zaproszonych gości. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie. Informacja o pracach w...

Utworzony: 2019-08-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 14:28

10. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ X/2019 Z SESJI RADY GMINY LIPIE Z DNIA 23 lipca 2019 roku

Utworzony: 2019-09-04 | Zmodyfikowany: 2019-09-04 14:20

11. Rok 2019

UCHWAŁA NR XI/72/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustaleni...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 16:11

12. Rok 2019

UCHWAŁA NR XI/71/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie określen...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 16:09

13. Rok 2019

UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie odrzucen...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 15:41

14. Rok 2019

UCHWAŁA NR XI/69/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w ...

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 15:02

15. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ IX/2019 Z SESJI RADY GMINY LIPIE Z DNIA 5 lipca 2019 roku

Utworzony: 2019-09-03 | Zmodyfikowany: 2019-09-03 10:57

16. KOMUNIKATY

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 r. Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od 02 września 2019 r. do ...

Utworzony: 2019-09-02 | Zmodyfikowany: 2019-09-02 13:47

17. 2019

Wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-08-29 16:33

18. 2019

Wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-08-29 16:31

19. Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023

X Sesja Rady Gminy Lipie - 23.07.2019 rok

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-08-28 13:52

20. Rok 2019

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Napoleon

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-08-27 16:29