główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018

Zapraszamy do konsultacji Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Konsultacje odbędą się w terminie od 20 października 2017 r. do 06 listopada 2017 r.

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-20 12:03

2. Konkursy na stanowiska urzędnicze

Konkurs na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 10:00

3. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Utworzony: 2017-10-17 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:09

4. Konkursy na stanowiska urzędnicze

Konkurs na stanowisko Referent ds. ochrony środowiska

Utworzony: 2017-10-02 | Zmodyfikowany: 2017-10-16 13:57

5. Rok 2017

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

Utworzony: 2017-09-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 12:59

6. 2017

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych ...

Utworzony: 2017-10-06 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 12:14

7. Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 6 października 2017 r. w spra...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:19

8. Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/271/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 6 października 2017 r. w spra...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:18

9. Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVIII/270/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 6 października 2017 r. w spra...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-13 10:17

10. 2017

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych ...

Utworzony: 2017-09-25 | Zmodyfikowany: 2017-10-05 15:11

11. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018

Protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 11 sierpnia 2017 roku

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 13:08

12. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018

Protokół Nr XXXV/2017 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 5 lipca 2017 roku

Utworzony: 2017-10-04 | Zmodyfikowany: 2017-10-04 13:06

13. KOMUNIKATY

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Sarna" Lipiu w sezonie łowi...

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-03 16:23

14. KOMUNIKATY

Terminarz polowań zbiorowych Koła łowieckiego "Rogacz" Kleśniskach w sezon...

Utworzony: 2017-10-03 | Zmodyfikowany: 2017-10-03 10:58

15. 2017

Świadczenie usług doradztwa podatkowego

Utworzony: 2017-09-22 | Zmodyfikowany: 2017-10-02 14:51

16. Najbliższa sesja

XXXVIII/2017 Sesja Rady Gminy w dniu 6.10.2017r.

Postanowienie Nr XXXVIII/2017 w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie oraz ustalenia jej porządku obrad Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) postanawiam Zwołać XXXVIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 6 października 2017 roku /piątek/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w LIpiu z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku obrad....

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 08:54

17. Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/269/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 08:06

18. Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/268/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 08:05

19. Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/266/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 08:04

20. Rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVII/267/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ...

Utworzony: 2017-09-29 | Zmodyfikowany: 2017-09-29 08:04