główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WYMIANA WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE W MIE...

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-09-20 10:59

2. Troniny

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Troniny

Utworzony: 2011-03-25 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 15:18

3. Natolin

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Natolin

Utworzony: 2011-03-25 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 14:48

4. Danków

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Danków

Utworzony: 2011-03-25 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 14:46

5. Albertów

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Albertów

Utworzony: 2011-03-25 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 14:41

6. Lindów

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lindów

Utworzony: 2011-03-25 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 13:50

7. Parzymiechy

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Parzymiechy

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 13:45

8. Rębielice Szlacheckie i Szyszków

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rębielice Szlacheckie i Szyszków

Utworzony: 2011-03-25 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 13:38

9. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 19 września 2018 r. o wydaniu decyzji o usta...

Utworzony: 2018-09-19 | Zmodyfikowany: 2018-09-19 11:30

10. Wybory samorządowe 2018

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 18 września 2018 r.

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 16:34

11. za rok 2017

Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Lipie - pani Ewy Brzózka

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 16:16

12. Wybory samorządowe 2018

PLAN DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIPIU w dniach od 20 września do 26 wrześ...

Utworzony: 2018-09-18 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 15:49

13. Rok 2018

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 14:04

14. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia ...

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 13:39

15. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia ...

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 13:37

16. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia ...

Utworzony: 2018-09-13 | Zmodyfikowany: 2018-09-13 13:36

17. Wybory samorządowe 2018

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 7 września 2018 r. w ...

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 14:32

18. Wybory samorządowe 2018

PLAN DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LIPIU od dnia 11.09.2018r. do 17.09....

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 11:31

19. według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu wg stanu na dzień rozpoczęci...

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 10:43

20. Najbliższa sesja

XLIX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 14 września 2018 roku

Postanowienie Nr XLIX/2018 w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie oraz ustalenia jej porządku obrad Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) postanawiam Zwołać XLIX Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 14 września 2018 roku /piątek/ o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Sekretarza o...

Utworzony: 2018-09-07 | Zmodyfikowany: 2018-09-07 12:00