główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Konkursy

Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Kom...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 13:03

2. Rok 2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na tere...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 12:07

3. Rok 2018

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organiza...

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 12:06

4. Konkursy na stanowiska urzędnicze

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 08:10

5. 2018

Sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 15:01

6. 2018

Sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 13:34

7. Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływem kadencji wedł...

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 15:20

8. Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Lipie na dwa miesiące przed upływ...

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 15:01

9. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019

Zapraszamy do konsultacji Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Konsultacje odbędą się w terminie od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r.

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 14:02

10. Rok 2018

Sukcesywna dostawa opału - pelletu do Urzędu Gminy w Lipiu i jednostek organizacyjnych

Utworzony: 2018-10-31 | Zmodyfikowany: 2018-11-13 15:46

11. Rok 2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie

Utworzony: 2018-10-25 | Zmodyfikowany: 2018-11-13 15:45

12. Najbliższa sesja

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 9 listopada 2018 r. w s...

Treść w załączniku

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 14:49

13. Rok 2018

TERMOMODERNIZACJA ŚWIETLIC WIEJSKICH W MIEJSCOWOŚCIACH PARZYMIECHY I ALBERTÓW

Utworzony: 2018-10-04 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 12:45

14. za rok 2017

Korekta oświadczenia majątkowego Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymie...

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2018-11-09 | Zmodyfikowany: 2018-11-09 08:38

15. Rejestr instytucji kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 20:53

16. Rejestr instytucji kultury

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których or...

1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora. 2. Wpisowi do Rejestru podlegają dane określone w ww. przepisach prawa dotyczące niżej wymienionych samorządowych instytucji ...

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 20:51

17. 2018

Sprzedaż autobusu AUTOSAN H9-21.41S

Utworzony: 2018-10-31 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 13:13

18. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy Lipie dot. ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy Lipie jest Wójt Gminy Lipie z siedzibą ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie, tel.: 34 31 88 032, ...

Utworzony: 2018-05-24 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 20:54

19. Troniny

Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Troniny

Utworzony: 2011-03-25 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 09:35

20. Kleśniska

Karty stanowisk archeologicznych dla zabytków w Kleśniskach

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 21:30