główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Odpady komunalne

Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komun...

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 14:26

2. Konkursy na stanowiska urzędnicze

Konkurs na stanowisko - Referent ds. działalności gospodarczej, kasjer - umowa o pra...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-22 11:34

3. Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 16:38

4. Rok 2020

Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich

Utworzony: 2020-01-13 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 15:30

5. dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczys...

Termin naboru: od stycznia do czerwca każdego roku Wysokość dofinansowania: Kwota dofinansowania z budżetu gminy Lipie wyniesie do 5 tysięcy zł brutto ale nie więcej niż 50 % całości inwestycji Dofinansowanie z budżetu gminy Lipie Informacje na temat programu udzielane są w pokoju 21 Urzędu Gminy Lipie ul. Częstochowska 29 oraz pod tel. 34 318 80 32-35 wew. 39 lub 48 w godzinach pracy urzędu gminy Lipie

Utworzony: 2019-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 09:00

6. azbest

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem az...

Termin naboru: od 3 lutego do 10 marca 2020r. Wysokość dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie z budżetu gminy Lipie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Dotacji mogą podlegać prace związane z demontażem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomośc...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 08:58

7. dotacje

Dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Termin naboru: przez cały rok kalendarzowy Wysokość dofinansowania: Wielkość dofinansowania jest zależna od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. W ramach programu można otrzymać dotacje i pożyczki udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 08:54

8. dotacje

Dofinansowania z Gminnego Programu - dotacje do wymiany piecy węglowych

Termin naboru: od stycznia do końca kwietnia każdego roku Wysokość dofinansowania: Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi do 40% udokumentowanych łącznych kosztów kwalifikowanych brutto określonych w regulaminie Programu, lecz nie więcej niż 4000,00 brutto dla jednego budynku lub lokalu Dofinansowanie z budżetu gminy Lipie Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z terenu gminy Lipie. W ramach p...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 08:52

9. regulaminy, programy, akty prawne

Gminny system gospodarki odpadami w 2019r.

- domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe - nieruchomości zamieszkałe - nieruchomości niezamieszkałe

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2020-01-19 16:27

10. regulaminy, programy, akty prawne

Gminny system gospodarki odpadami w 2020r.

- domki letniskowe oraz nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe - nieruchomości zamieszkałe

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-19 16:26

11. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 13:01

12. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 13:00

13. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:58

14. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:56

15. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:54

16. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:52

17. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:50

18. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie w...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:47

19. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 października 2019 r. w spraw...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:34

20. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 października 2019 r. w spraw...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 12:31