główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ochrona Środowiska

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z ...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z usuwaniem folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i workach typu big-bag. Jest to program zakładający przyznanie dofinansowania dla gmin, które zorganizują odbiór tego typu odpadów ze swojego terenu. Dofinansowaniu podlega koszt usunięcia odpadów w wysokości do 500 zł za tonę. W sytuacji, gdy koszt przekroczy kwotę 500 zł, do zapłaty ...

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 12:26

2. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ XI/2019 Z SESJI RADY GMINY LIPIE Z DNIA 28 sierpnia 2019 roku

Utworzony: 2019-11-15 | Zmodyfikowany: 2019-11-15 07:40

3. za rok 2018

Oświadczenie majątkowe Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach ...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 13:12

4. korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018

Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 13:09

5. korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Lipie - Aneta Łaczmańska - korekta

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 13:03

6. korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018

Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Lipiu - Monika Łosik - korekta

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 12:57

7. korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r.

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu wg stanu na dzień według sta...

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 12:49

8. Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020

Zapraszamy do konsultacji Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających na rzecz mieszkańców Gminy Lipie do przedkładania propozycji zadań do "Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020". Konsultacje odbędą się w terminie od 21 października 2019 r. do 4 listopada 2019 r.

Utworzony: 2019-10-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 14:08

9. KOMUNIKATY

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach Wójt Gminy Lipie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.83.2019 z dnia 23 października 2019 r. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Lipie do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. ,,Utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny” oraz utworzenie Punktu Wsparcia Rodziny w gminie Lipie. Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie od dnia 23 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r. w formie papierowej pocztą na adres: Urz...

Utworzony: 2019-10-23 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 09:06

10. Dane podstawowe

Informacje Ogólne o Urzędzie

Urząd Gminy Lipie Rodzaj Gmina wiejska Województwo śląskie Powiat kłobucki Kod 42-165 Miejscowość LIPIE, ul. Częstochowska 29 Kontakt tel. +48 (34) 3188032 do 5, fax: (34) 3188032 e-mail: sekretariat@uglipie.pl ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP Rachunek Urzędu Gminy Lipie Bank Spółdzielczy Krzepice O/Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 Wójt Bożena Wieloch tel. (34) 318-80-33 wew. 33 e-mail: b.wieloch@uglipie.pl Przewodniczący Rady Zbigniew Bystrzykowski tel. (34) 318-80-33 wew. 37 e-mail: z.byst...

Utworzony: 2003-04-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-05 11:52

11. za rok 2019

Rejestr umów cywilnoprawnych

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-11-04 11:32

12. 2019

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 14:26

13. Najbliższa sesja

XIII Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 8 listopada 2019 roku

XIII Sesję Rady Gminy Lipie Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 8 listopada 2019 roku /piątek/ o godz. 1200 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Lipie. Powołanie Komisji Uchwał. Wystąpienie zaproszonych gości. Wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach w sprawie realizacji inwestycji w gminie Lipie, t...

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 11:58

14. 2019

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabu...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 17:24

15. 2019

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabu...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 17:18

16. 2019

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabu...

Utworzony: 2019-10-30 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 17:11

17. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójt Gminy Lipie z dnia 29 października 2019 r.

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 09:18

18. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójt Gminy Lipie z dnia 29 października 2019 r.

Utworzony: 2019-10-29 | Zmodyfikowany: 2019-10-30 09:18

19. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójt Gminy Lipie z dnia 28 października 2019 r.

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 15:04

20. 2019

Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek pod...

Utworzony: 2019-10-24 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 14:23