główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 11:54

2. Rok 2019

Rachunek zysków i strat jednostki

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 11:53

3. Rok 2019

Informacja dodatkowa

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 11:50

4. Rok 2019

Bilans jednostki budżetowej

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 11:47

5. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 31 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w s...

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 10:56

6. ogłoszenia

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań ...

Lipie, 28 lipca 2020r. Wójt Gminy Lipie RL.6720.1.2018 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 z późn.zm) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 13:23

7. 2020

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabu...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 17:04

8. 2020

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabu...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 17:04

9. 2020

Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż 17 działek ...

Utworzony: 2020-07-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 16:54

10. Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

11. Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

12. Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

13. Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

14. Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

15. Gworys Maria - Radna Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

16. Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

17. Konc Izabela - Radna Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

18. Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

19. Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48

20. Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - wg. stanu na dzień 31.12.2019r.

Utworzony: 2020-07-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 12:48