główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kul...

Treść ogłoszenia w załączniku

Utworzony: 2019-07-15 | Zmodyfikowany: 2019-07-15 10:45

2. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian...

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 13:50

3. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie uchyl...

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 13:48

4. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zm...

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 13:24

5. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zm...

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 13:20

6. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wp...

Utworzony: 2019-07-12 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 13:17

7. Podatek leśny

Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca do 30 czerwca 2019 r.

Treść deklaracji w załączniku

Utworzony: 2006-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 11:20

8. Podatek leśny

Informacja w sprawie podatku leśnego - obowiązująca do 30 czerwca 2019 r.

Treśc informacji w załączniku

Utworzony: 2006-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 11:20

9. Podatek rolny

Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca do 30 czerwca 2019 r.

Treśc deklaracji w załączniku

Utworzony: 2006-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 11:19

10. Podatek rolny

Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązująca do 30 czerwca 2019 r.

Treść informacji w załączniku

Utworzony: 2006-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 11:18

11. Podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca do 30 czerwca 2019 r.

Treść deklaracji w załączniku

Utworzony: 2006-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 11:17

12. Podatek od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązująca do 30 czerwca 2019 r.

Treść informacji w załączniku

Utworzony: 2006-01-23 | Zmodyfikowany: 2019-07-12 11:16

13. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie po...

Utworzony: 2019-07-11 | Zmodyfikowany: 2019-07-11 15:22

14. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie po...

Utworzony: 2019-07-11 | Zmodyfikowany: 2019-07-11 15:15

15. Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sk...

Utworzony: 2019-07-11 | Zmodyfikowany: 2019-07-11 15:09

16. Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podt...

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-11 11:14

17. Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podt...

Utworzony: 2019-06-19 | Zmodyfikowany: 2019-07-11 11:11

18. KOMUNIKATY

Ogłoszenie o konsultacjach

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie w sprawie: - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie. Opinie i uwagi należy zgłaszać na załączonym formularzu w terminie d...

Utworzony: 2019-07-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-11 09:48

19. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 9 lipca 2019 r. o wydaniu decyzji o ustalenie...

Utworzony: 2019-07-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 13:45

20. Rok 2019

UCHWAŁA NR IX/63/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przystąpieni...

Utworzony: 2019-07-09 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 13:11