główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek rol...

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 15:36

2. dotacje

Dofinansowania z programu Czyste Powietrze

Termin naboru: przez cały rok kalendarzowy Wysokość dofinansowania: Wielkość dofinansowania określona w zasadach programu. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie W ramach programu można otrzymać dotacje i pożyczki udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW). Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielo...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 11:23

3. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/131/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad i try...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 13:36

4. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/130/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia G...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 13:34

5. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/129/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie odrzucenia ...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 13:30

6. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/128/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie planu dofin...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 13:25

7. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/127/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wniesienia ...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 13:23

8. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/126/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia ...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 13:13

9. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/125/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia ...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:56

10. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/124/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w bud...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:50

11. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/123/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia ...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:44

12. Rok 2020

UCHWAŁA NR XX/122/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchw...

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 12:39

13. 2020

Wykazy nr 1 - 4 nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 14:45

14. Rok 2020

Świadczenie usług obejmujących poradnictwo i wsparcie psychologiczne w ramach działa...

Utworzony: 2020-05-21 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 09:04

15. Rok 2020

Świadczenie usług obejmujących wsparcie specjalisty terapii uzależnień w ramach dzia...

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 08:04

16. Rok 2020

Świadczenie usług obejmujących poradnictwo i wsparcie psychologiczne w ramach działa...

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 08:00

17. Rok 2020

Świadczenie usług obejmujących poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla dzieci i ic...

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-21 07:59

18. Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia w załączniku

Utworzony: 2014-12-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 14:28

19. punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

Adres: Lipie ul. Ziołowa 10 (na terenie oczyszczalni ścieków) Dni i godziny otwarcia: poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30 piątek w godzinach od 7:30 do 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) tel. 604 469 765, 669 820 150 PSZOK jest to punkt do którego można przywieźć własnym transportem odpady komunalne selektywnie zebrane z nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych. DO PSZOKA przyjmowane są nieodpłatnie odpady wg. wykazu znajdującego się w regulaminie PSZOK. Komu...

Utworzony: 2020-02-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 09:39

20. za rok 2020

Rejestr umów cywilnoprawnych

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 11:03