główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

REMONT MOSTU W MIEJSCOWOŚCI DANKÓW

Utworzony: 2018-01-19 | Zmodyfikowany: 2018-01-19 13:44

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Utworzony: 2018-01-18 | Zmodyfikowany: 2018-01-18 14:08

3. 2018

Wykonanie chodnika w miejscowości Stanisławów, gm. Lipie - 3 etap

Utworzony: 2018-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-01-17 11:15

4. Rok 2018

DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ I POZOSTAŁYCH WYROBÓW BETONIARSKICH

Utworzony: 2018-01-05 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 16:49

5. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018

Protokół Nr XL/2017 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 15 grudnia 2017 roku

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 12:22

6. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018

Protokół Nr XXXIX/2017 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 16 listopada 2017 roku

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 12:20

7. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018

Protokół Nr XXXVIII/2017 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 6 paźdzernika 2017 ...

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 12:18

8. 2017

Sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL

Utworzony: 2017-12-22 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 12:14

9. 2018

Sprzedaż autobusu SETRA S 215 UL

Utworzony: 2018-01-15 | Zmodyfikowany: 2018-01-15 12:11

10. Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-2018

Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Gminy Lipie odbytej w dniu 15 września 2017 roku

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 10:26

11. Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - korekta wg. stanu na dzień 31.12.2016r.

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 10:20

12. Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - korekta wg. stanu na dzień 31.12.2016r.

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 10:19

13. Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnego Gminy Lipie - korekta wg. stanu na dzień 31.12.2016r.

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 10:16

14. Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - korekta wg. stanu na dzień 31.12.2016r.

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 10:10

15. Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie

Oświadczenie majątkowe Radnej Gminy Lipie - korekta wg. stanu na dzień 31.12.2016r.

Treść korekty w załączniku

Utworzony: 2018-01-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-11 10:06

16. Rok 2017

Dowóz uczniów z terenu gminy Lipie do szkół oraz dodatkowych zleconych przewozów od...

Utworzony: 2017-12-11 | Zmodyfikowany: 2018-01-10 12:58

17. Budżet

Budżet 2018

Treść uchwały w załączniku

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 16:32

18. Rok 2017

UCHWAŁA NR XLI/306/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miej...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 14:34

19. Rok 2017

UCHWAŁA NR XLI/305/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miej...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 14:33

20. Rok 2017

UCHWAŁA NR XLI/304/2017 RADY GMINY LIPIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie miej...

Utworzony: 2018-01-09 | Zmodyfikowany: 2018-01-09 14:32