główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Konkursy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kul...

Treść ogłoszenia w załączniku

Utworzony: 2017-08-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-17 11:36

2. Rok 2017

Przebudowa drogi gminnej Stanisławów - Wapiennik

Utworzony: 2017-07-13 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 13:49

3. 2017

Ogłoszenie o piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości grun...

Utworzony: 2017-08-16 | Zmodyfikowany: 2017-08-16 12:00

4. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Utworzony: 2017-08-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 16:14

5. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Utworzony: 2017-08-14 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 16:12

6. Rok 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana wodociągu z rur AC na PE w miejscow...

Utworzony: 2017-04-28 | Zmodyfikowany: 2017-08-14 15:23

7. wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r.

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki Dyrektora GOK w Lipiu - Monika Łosik

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 11:11

8. wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r.

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki Dyrektora GOK w Lipiu - Monika Łosik

Treść oświadczenia w załączniku

Utworzony: 2017-08-11 | Zmodyfikowany: 2017-08-11 11:07

9. Najbliższa sesja

XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 11.08.2017 r.

Postanowienie Nr XXXVI/2017 w sprawie zwołania Sesji Rady Gminy Lipie oraz ustalenia jej porządku obrad Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) postanawiam Zwołać XXXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 11 sierpnia 2017 roku /piątek/ o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Sekretarza o...

Utworzony: 2017-08-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-10 10:35

10. 2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania „Budowa sieci kanalizacji san...

Utworzony: 2017-08-02 | Zmodyfikowany: 2017-08-08 13:03

11. Ochrona Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska w Katowicach

Treść obwieszczenia w załączniku

Utworzony: 2017-08-03 | Zmodyfikowany: 2017-08-03 12:55

12. 2017

Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Utworzony: 2017-04-10 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 15:22

13. Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie p...

Utworzony: 2017-08-02 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 09:38

14. Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie p...

Utworzony: 2017-08-02 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 09:34

15. Rok 2017

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zagórze w miejscowości Parzymi...

Utworzony: 2017-06-29 | Zmodyfikowany: 2017-08-01 12:11

16. Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie u...

Utworzony: 2017-07-31 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 16:01

17. Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie u...

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 11:04

18. Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie z...

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 09:32

19. Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie po...

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 09:28

20. Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2017 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie po...

Utworzony: 2017-07-26 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 09:27