główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-05-27 15:36
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek rolnych w Kleśniskach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
2. Data: 2020-05-27 15:36
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek rolnych w Kleśniskach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
3. Data: 2020-05-27 15:35
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek rolnych w Kleśniskach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
4. Data: 2020-05-27 15:35
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek rolnych w Kleśniskach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
5. Data: 2020-05-27 15:35
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek rolnych w Kleśniskach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
6. Data: 2020-05-27 15:34
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek rolnych w Kleśniskach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
7. Data: 2020-05-27 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
8. Data: 2020-05-27 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
9. Data: 2020-05-27 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
10. Data: 2020-05-27 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
11. Data: 2020-05-27 10:58
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek rolnych w Kleśniskach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
12. Data: 2020-05-27 10:58
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach na sprzedaż działek rolnych w Kleśniskach
Wykonanie: Anna Komendacka
13. Data: 2020-05-22 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/131/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest gmina Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
14. Data: 2020-05-22 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/131/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest gmina Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
15. Data: 2020-05-22 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/130/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
16. Data: 2020-05-22 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/130/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
17. Data: 2020-05-22 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/129/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
18. Data: 2020-05-22 13:30
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/129/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
19. Data: 2020-05-22 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/128/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
20. Data: 2020-05-22 13:25
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/128/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
21. Data: 2020-05-22 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/127/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2020r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym
Wykonanie: Karolina Kapral
22. Data: 2020-05-22 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/127/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2020r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym
Wykonanie: Karolina Kapral
23. Data: 2020-05-22 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/126/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Karolina Kapral
24. Data: 2020-05-22 13:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/126/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji
Wykonanie: Karolina Kapral
25. Data: 2020-05-22 12:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/125/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Wykonanie: Karolina Kapral
26. Data: 2020-05-22 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/125/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Wykonanie: Karolina Kapral
27. Data: 2020-05-22 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/124/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Wykonanie: Karolina Kapral
28. Data: 2020-05-22 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/124/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
Wykonanie: Karolina Kapral
29. Data: 2020-05-22 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XX/123/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Karolina Kapral
30. Data: 2020-05-22 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XX/123/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Karolina Kapral