główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-05-18 13:38
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przeszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lipie na rok szkolny 2018/2019
Wykonanie: Karolina Kapral
2. Data: 2018-05-18 13:38
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla publicznych przeszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lipie na rok szkolny 2018/2019
Wykonanie: Karolina Kapral
3. Data: 2018-05-18 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby projektu pn."Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu - działania Gminy Lipie na rzecz wzmocnienia kluczowych kompetencji uczniów"
Wykonanie: Katarzyna Mączka
4. Data: 2018-05-18 13:36
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaży autobusu SETRA S 215 UL
Wykonanie: Karolina Kapral
5. Data: 2018-05-18 13:35
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na sprzedaży autobusu SETRA S 215 UL
Wykonanie: Karolina Kapral
6. Data: 2018-05-18 13:34
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych na rok 2018
Wykonanie: Karolina Kapral
7. Data: 2018-05-18 13:34
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych na rok 2018
Wykonanie: Karolina Kapral
8. Data: 2018-05-18 13:32
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
9. Data: 2018-05-18 13:31
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
10. Data: 2018-05-18 13:16
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wykorzystania narzędzi informatycznych w tradycyjnym systemie obiegu dokumentów
Wykonanie: Karolina Kapral