główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-07-31 11:57
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdanie roczne » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
2. Data: 2020-07-31 11:54
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdanie roczne » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
3. Data: 2020-07-31 11:53
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdanie roczne » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
4. Data: 2020-07-31 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdanie roczne » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
5. Data: 2020-07-31 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdanie roczne » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
6. Data: 2020-07-31 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdanie roczne » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
7. Data: 2020-07-31 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdanie roczne » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Marcin Karpik
8. Data: 2020-07-31 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdanie roczne » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Marcin Karpik
9. Data: 2020-07-31 10:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 31 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Marcin Karpik
10. Data: 2020-07-31 10:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 31 lipca 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Marcin Karpik
11. Data: 2020-07-28 13:24
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » informacje o środowisku » ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
12. Data: 2020-07-28 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » informacje o środowisku » ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
13. Data: 2020-07-28 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » informacje o środowisku » ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
14. Data: 2020-07-28 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » informacje o środowisku » ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
15. Data: 2020-07-27 17:05
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/50 w Parzymiechach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
16. Data: 2020-07-27 17:04
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/49 w Parzymiechach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
17. Data: 2020-07-27 17:04
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/49 w Parzymiechach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
18. Data: 2020-07-27 16:54
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż 17 działek pod zabudowę mieszkaniową w Parzymiechach - Tania działka budowlana .
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
19. Data: 2020-07-27 16:53
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/50 w Parzymiechach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
20. Data: 2020-07-27 16:53
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/50 w Parzymiechach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
21. Data: 2020-07-27 16:53
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/49 w Parzymiechach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
22. Data: 2020-07-27 16:40
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/49 w Parzymiechach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
23. Data: 2020-07-27 16:40
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/49 w Parzymiechach.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
24. Data: 2020-07-27 16:16
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Parzymiechach - Tania działka budowlana .
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
25. Data: 2020-07-27 16:15
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Parzymiechach - Tania działka budowlana .
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
26. Data: 2020-07-27 16:15
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Parzymiechach Tania działka budowlana .
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
27. Data: 2020-07-27 15:24
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Parzymiechach Tania działka budowlana .
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
28. Data: 2020-07-27 15:24
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Parzymiechach Tania działka budowlana .
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
29. Data: 2020-07-27 15:17
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenia o pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową w Parzymiechach Tania działka budowlana
Wykonanie: Anna Komendacka
30. Data: 2020-07-27 15:16
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki pod zabudowę nr 333/50 w Parzymiechach
Wykonanie: Anna Komendacka