główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-01-22 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Rejestry działalności regulowanej » Odpady komunalne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lipie.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
2. Data: 2020-01-22 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Nabór na wolne stanowiska urzędnicze » Konkursy na stanowiska urzędnicze
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na stanowisko - Referent ds. działalności gospodarczej, kasjer - umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wykonanie: Marcin Karpik
3. Data: 2020-01-21 16:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
4. Data: 2020-01-21 16:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan postępowań o udzielenie zamówień
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
5. Data: 2020-01-21 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich
Wykonanie: Katarzyna Mączka
6. Data: 2020-01-21 09:01
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » wodno-ściekowa » dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
7. Data: 2020-01-21 09:00
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
8. Data: 2020-01-21 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » wodno-ściekowa » dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
9. Data: 2020-01-21 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » wodno-ściekowa » dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
10. Data: 2020-01-21 08:55
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
11. Data: 2020-01-21 08:53
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z Gminnego Programu - dotacje do wymiany piecy węglowych.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
12. Data: 2020-01-21 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » wodno-ściekowa » dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
13. Data: 2020-01-21 08:46
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
14. Data: 2020-01-21 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
15. Data: 2020-01-21 08:43
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z Gminnego Programu - dotacje do wymiany piecy węglowych.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
16. Data: 2020-01-21 08:39
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
17. Data: 2020-01-21 08:20
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
18. Data: 2020-01-21 08:19
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
19. Data: 2020-01-21 08:18
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
20. Data: 2020-01-21 08:10
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
21. Data: 2020-01-21 08:08
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
22. Data: 2020-01-21 08:02
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
23. Data: 2020-01-21 08:00
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
24. Data: 2020-01-21 08:00
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » azbest
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu
Wykonanie: Anna Komendacka
25. Data: 2020-01-21 07:53
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
26. Data: 2020-01-21 07:51
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona powietrza » dotacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowania z programu Czyste Powietrze.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
27. Data: 2020-01-19 16:28
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » regulaminy, programy, akty prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny system gospodarki odpadami w 2019r..
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
28. Data: 2020-01-19 16:27
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » regulaminy, programy, akty prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny system gospodarki odpadami w 2020r..
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
29. Data: 2020-01-19 16:22
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » regulaminy, programy, akty prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny system gospodarki odpadami w 2020r..
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
30. Data: 2020-01-19 16:17
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » regulaminy, programy, akty prawne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny system gospodarki odpadami w 2020r..
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka