główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-11-16 13:07
Dział: Organy > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
2. Data: 2018-11-16 13:03
Dział: Organy > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
3. Data: 2018-11-16 13:02
Dział: Organy > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
4. Data: 2018-11-16 13:02
Dział: Organy > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
5. Data: 2018-11-16 13:01
Dział: Organy > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
6. Data: 2018-11-16 12:57
Dział: Organy > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
7. Data: 2018-11-16 12:12
Dział: Organy > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
8. Data: 2018-11-16 12:09
Dział: Organy > Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych > Konkursy >
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie: Marcin Karpik
9. Data: 2018-11-16 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Lipie i jej jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Katarzyna Mączka
10. Data: 2018-11-16 12:07
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Lipie
Wykonanie: Katarzyna Mączka