główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-02-15 07:30
Dział: Organy > Rada Gminy > Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Gminy Lipie - 8.02.2019 rok
Wykonanie: Marcin Karpik
2. Data: 2019-02-15 07:29
Dział: Organy > Rada Gminy > Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-2023 >
Opis zmian: dodanie artykułu: IV Sesja Rady Gminy Lipie - 8.02.2019 rok
Wykonanie: Marcin Karpik
3. Data: 2019-02-14 14:16
Dział: Ogłoszenia > Mienie > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż kotła c.o.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
4. Data: 2019-02-14 08:23
Dział: Ogłoszenia > Mienie > 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż kotła c.o.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
5. Data: 2019-02-14 08:22
Dział: Ogłoszenia > Mienie > 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż kotła c.o.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
6. Data: 2019-02-12 08:39
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu > wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Lipiu - Monika Łosik
Wykonanie: Marcin Karpik
7. Data: 2019-02-12 08:37
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu > wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOK w Lipiu - Monika Łosik
Wykonanie: Marcin Karpik
8. Data: 2019-02-07 14:56
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 7 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV " Parzymiechy Kasztanowa 2" z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN, przy ul. Kasztanowej w miejscowości Parzymiechy".
Wykonanie: Marcin Karpik
9. Data: 2019-02-07 14:54
Dział: Organy > Wójt Gminy > Obwieszczenia i zawiadomienia >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 7 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV " Parzymiechy Kasztanowa 2" z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN, przy ul. Kasztanowej w miejscowości Parzymiechy".
Wykonanie: Marcin Karpik
10. Data: 2019-02-06 13:35
Dział: Prawo Lokalne > Nabór na wolne stanowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu
Wykonanie: Marcin Karpik