główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-07-20 12:07
Dział: Organy > Rada Gminy > Sesje > Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLVI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 08.06.2018 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
2. Data: 2018-07-20 12:07
Dział: Organy > Rada Gminy > Sesje > Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XLVI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 08.06.2018 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
3. Data: 2018-07-20 10:33
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu
Wykonanie: Karolina Kapral
4. Data: 2018-07-20 10:33
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Żłobka w Lipiu
Wykonanie: Karolina Kapral
5. Data: 2018-07-20 10:31
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
6. Data: 2018-07-20 10:31
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
7. Data: 2018-07-20 10:30
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego
Wykonanie: Karolina Kapral
8. Data: 2018-07-20 10:29
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego
Wykonanie: Karolina Kapral
9. Data: 2018-07-20 10:27
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Wykonanie: Karolina Kapral
10. Data: 2018-07-20 10:27
Dział: Organy > Wójt Gminy > Zarzadzenia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Wykonanie: Karolina Kapral