główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-04-02 10:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2020-2027
Wykonanie: Karolina Kapral
2. Data: 2020-04-02 10:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2020-2027
Wykonanie: Karolina Kapral
3. Data: 2020-04-02 10:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.69.2019 z dnia 04 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w gminie Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
4. Data: 2020-04-02 10:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.69.2019 z dnia 04 września 2019 r. w sprawie Regulaminu dowożenia dzieci do szkół i przedszkoli w gminie Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
5. Data: 2020-04-02 10:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Lipie jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego - proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku, prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu na 2020 rok oraz dla celów korekty prawa odliczania VAT naliczonego za 2019 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
6. Data: 2020-04-02 10:18
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia w Urzędzie Gminy Lipie jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego - proporcji odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku, prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu na 2020 rok oraz dla celów korekty prawa odliczania VAT naliczonego za 2019 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
7. Data: 2020-04-02 10:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050. 7.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
Wykonanie: Karolina Kapral
8. Data: 2020-04-02 10:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050. 7.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
Wykonanie: Karolina Kapral
9. Data: 2020-04-02 09:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Referent ds. działalności gospodarczej, kasjer - na zastępstwo
Wykonanie: Karolina Kapral
10. Data: 2020-04-02 09:46
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru na stanowisko Referent ds. działalności gospodarczej, kasjer - na zastępstwo
Wykonanie: Karolina Kapral
11. Data: 2020-04-02 09:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2020-2027
Wykonanie: Karolina Kapral
12. Data: 2020-04-02 09:28
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipie na lata 2020-2027
Wykonanie: Karolina Kapral
13. Data: 2020-04-02 09:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
14. Data: 2020-04-02 09:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000+”
Wykonanie: Karolina Kapral
15. Data: 2020-04-02 09:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ,,Urodziny 1000+”
Wykonanie: Karolina Kapral
16. Data: 2020-04-02 09:14
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin na rok 2020
Wykonanie: Karolina Kapral
17. Data: 2020-04-02 09:14
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin na rok 2020
Wykonanie: Karolina Kapral
18. Data: 2020-03-31 11:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
19. Data: 2020-03-31 11:22
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2020 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
20. Data: 2020-03-31 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIX/121/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
Wykonanie: Karolina Kapral
21. Data: 2020-03-31 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIX/121/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
Wykonanie: Karolina Kapral
22. Data: 2020-03-31 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIX/120/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Karolina Kapral
23. Data: 2020-03-31 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIX/120/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Karolina Kapral
24. Data: 2020-03-31 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIX/119/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2020 rok"
Wykonanie: Karolina Kapral
25. Data: 2020-03-31 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIX/119/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2020 rok"
Wykonanie: Karolina Kapral
26. Data: 2020-03-31 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIX/118/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipie dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
27. Data: 2020-03-31 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIX/118/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lipie dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
28. Data: 2020-03-31 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIX/117/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
29. Data: 2020-03-31 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XIX/117/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
30. Data: 2020-03-31 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XIX/116/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związków zawodowych dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym
Wykonanie: Karolina Kapral