główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-06-26 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
2. Data: 2019-06-26 15:18
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipie etap I
Wykonanie: Katarzyna Mączka
3. Data: 2019-06-26 13:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Kilana nr RG.0003.3.2019 w sprawie nieprawidłowo ustawionej tablicy informacyjnej
Wykonanie: Karolina Kapral
4. Data: 2019-06-26 13:19
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Kilana nr RG.0003.3.2019 w sprawie nieprawidłowo ustawionej tablicy informacyjnej
Wykonanie: Karolina Kapral
5. Data: 2019-06-26 13:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacja radnego Andrzeja Kilana nr RG.0003.3.2019 w sprawie nieprawidłowo ustawionej tablicy informacyjnej
Wykonanie: Karolina Kapral
6. Data: 2019-06-26 13:15
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Interpelacje i zapytania - 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek Klubu Radnych Gminy Lipie "Nasza Wspólna Sprawa" nr RG.0003.2.2019 w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Lipie w 2020 r.
Wykonanie: Karolina Kapral
7. Data: 2019-06-26 12:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Interpelacje i zapytania - 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek Klubu Radnych Gminy Lipie "Nasza Wspólna Sprawa" nr RG.0003.2.2019 w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Lipie w 2020 r.
Wykonanie: Karolina Kapral
8. Data: 2019-06-26 12:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje i zapytania radnych » Interpelacje i zapytania - 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Wniosek Klubu Radnych Gminy Lipie "Nasza Wspólna Sprawa" nr RG.0003.2.2019 w sprawie wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Lipie w 2020 r.
Wykonanie: Karolina Kapral
9. Data: 2019-06-26 12:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych przerw w czasie pracy na okres upałów
Wykonanie: Karolina Kapral
10. Data: 2019-06-26 12:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych przerw w czasie pracy na okres upałów
Wykonanie: Karolina Kapral
11. Data: 2019-06-26 12:09
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej w 2019 r. - organizacja plebiscytu na wieńce dożynkowe w dniu 17 sierpnia 2019 roku podczas Wielkiego Pikniku Wakacyjnego - Dzieje znad Liswarty w oparciu o opracowany na ten cel regulamin
Wykonanie: Karolina Kapral
12. Data: 2019-06-26 12:02
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej w 2019 r. - organizacja plebiscytu na wieńce dożynkowe w dniu 17 sierpnia 2019 roku podczas Wielkiego Pikniku Wakacyjnego - Dzieje znad Liswarty w oparciu o opracowany na ten cel regulamin
Wykonanie: Karolina Kapral
13. Data: 2019-06-26 08:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej w 2019 r. - udział i przygotowanie degustacji regionalnych, tradycyjnych potraw w dniu 17 sierpnia 2019 roku podczas Wielkiego Pikniku Wakacyjnego - Dzieje znad Liswarty
Wykonanie: Karolina Kapral
14. Data: 2019-06-26 08:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej w 2019 r. - udział i przygotowanie degustacji regionalnych, tradycyjnych potraw w dniu 17 sierpnia 2019 roku podczas Wielkiego Pikniku Wakacyjnego - Dzieje znad Liswarty
Wykonanie: Karolina Kapral
15. Data: 2019-06-24 11:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa, montaż i rozruch technologiczny prasy do zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków w Lipiu oraz demontaż istniejącej stacji odwadniania osadu DRAIMAD
Wykonanie: Katarzyna Mączka
16. Data: 2019-06-19 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipie etap I
Wykonanie: Katarzyna Mączka
17. Data: 2019-06-19 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipie etap I
Wykonanie: Katarzyna Mączka
18. Data: 2019-06-19 14:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
19. Data: 2019-06-19 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
20. Data: 2019-06-19 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
21. Data: 2019-06-19 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
22. Data: 2019-06-19 14:07
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Wykonanie: Karolina Kapral
23. Data: 2019-06-19 14:06
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów
Wykonanie: Karolina Kapral
24. Data: 2019-06-19 14:05
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
25. Data: 2019-06-19 14:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych przerw w czasie pracy na okres upałów
Wykonanie: Karolina Kapral
26. Data: 2019-06-19 14:04
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych przerw w czasie pracy na okres upałów
Wykonanie: Karolina Kapral
27. Data: 2019-06-19 14:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 19 czerwiec 2019 roku.
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
28. Data: 2019-06-19 14:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 19 czerwiec 2019 roku.
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
29. Data: 2019-06-19 13:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
30. Data: 2019-06-19 13:56
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Lipie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej
Wykonanie: Mariusz Pilśniak