główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2017-08-17 11:37
Dział: Inne > Organizacje pozarządowe > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
2. Data: 2017-08-17 11:36
Dział: Inne > Organizacje pozarządowe > Konkursy >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
3. Data: 2017-08-17 11:34
Dział: Inne > Organizacje pozarządowe > Konkursy >
Opis zmian: dodanie artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
4. Data: 2017-08-16 14:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Stanisławów - Wapiennik
Wykonanie: Katarzyna Mączka
5. Data: 2017-08-16 12:01
Dział: Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 98/17, położonej w Lindowie i stanowiącej własność Gminy Lipie
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
6. Data: 2017-08-16 12:00
Dział: Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 98/17, położonej w Lindowie i stanowiącej własność Gminy Lipie
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
7. Data: 2017-08-16 11:59
Dział: Przetargi > Ogłoszenia Przetargów > 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o piątym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako działka nr 98/17, położonej w Lindowie i stanowiącej własność Gminy Lipie
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
8. Data: 2017-08-14 16:14
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
9. Data: 2017-08-14 16:13
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
10. Data: 2017-08-14 16:12
Dział: Prawo Lokalne > Ochrona Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Wykonanie: Mariusz Pilśniak