główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-08-16 10:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: XI Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 28 sierpnia 2019 roku
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
2. Data: 2019-08-13 12:51
Dział: Organy » Wybory do Sejmu i Senatu RP » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
3. Data: 2019-08-13 12:48
Dział: Organy » Wybory do Sejmu i Senatu RP » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie: Mariusz Pilśniak
4. Data: 2019-08-08 15:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Marcin Karpik
5. Data: 2019-08-08 15:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Marcin Karpik
6. Data: 2019-08-08 15:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 8 sierpnia 2019 roku.
Wykonanie: Marcin Karpik
7. Data: 2019-08-08 15:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 8 sierpnia 2019 roku.
Wykonanie: Marcin Karpik
8. Data: 2019-08-07 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne do 30000 EURO » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Lipiu, ul. Ziołowa 10, 42-165 Lipie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
9. Data: 2019-08-07 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne do 30000 EURO » 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Lipiu, ul. Ziołowa 10, 42-165 Lipie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
10. Data: 2019-08-07 13:17
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonanie: Marcin Karpik
11. Data: 2019-08-06 12:17
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Procedury przyjmowania i załatwiania spraw
Wykonanie: Marcin Karpik
12. Data: 2019-08-06 11:49
Dział: Rejestr umów cywilnoprawnych » za rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr umów cywilnoprawnych
Wykonanie: Marcin Karpik
13. Data: 2019-08-02 12:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne do 30000 EURO » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz skratek z Oczyszczalni Ścieków w Lipiu
Wykonanie: Katarzyna Mączka
14. Data: 2019-08-02 09:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne do 30000 EURO » 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych oraz skratek z Oczyszczalni Ścieków w Lipiu
Wykonanie: Katarzyna Mączka
15. Data: 2019-08-01 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Kleśniska - zapewnienie lokali mieszkalnych mieszkańcom wykluczonym społecznie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
16. Data: 2019-07-30 12:13
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa, montaż i rozruch technologiczny prasy do zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków w Lipiu oraz demontaż istniejącej stacji odwadniania osadu DRAIMAD
Wykonanie: Katarzyna Mączka
17. Data: 2019-07-26 12:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
Wykonanie: Karolina Kapral
18. Data: 2019-07-26 12:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu”
Wykonanie: Karolina Kapral
19. Data: 2019-07-26 12:36
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Wykonanie: Karolina Kapral
20. Data: 2019-07-26 12:35
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Wykonanie: Karolina Kapral
21. Data: 2019-07-26 12:33
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy
Wykonanie: Karolina Kapral
22. Data: 2019-07-26 12:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy
Wykonanie: Karolina Kapral
23. Data: 2019-07-26 12:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy
Wykonanie: Karolina Kapral
24. Data: 2019-07-26 12:30
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży
Wykonanie: Karolina Kapral
25. Data: 2019-07-26 12:29
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia w drodze sprzedaży
Wykonanie: Karolina Kapral
26. Data: 2019-07-26 12:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.
Wykonanie: Karolina Kapral
27. Data: 2019-07-26 12:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2019 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.
Wykonanie: Karolina Kapral
28. Data: 2019-07-26 12:17
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: X Sesję Rady Gminy Lipie w dniu 23 lipca 2019 roku
Wykonanie: Karolina Kapral
29. Data: 2019-07-26 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
30. Data: 2019-07-26 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY LIPIE z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral