główna zawartość
artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lipie za rok 2018

artykuł nr 2

Zawiadomienie skierowane do przedsiębiorców dotyczące składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami"

Załączniki:
Załącznik 598.660 KB
artykuł nr 3

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLIX/369/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 14 września 2018 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/369/2018 120.914 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLIX/370/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 14 września 2018 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/370/2018 250.684 KB
artykuł nr 6

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016

artykuł nr 7

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 265.065 KB
artykuł nr 8

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lipie za rok 2014

Treśc analizy w załączniku

Załączniki:
Załącznik 31.134 KB
artykuł nr 9

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2014

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.550 MB
artykuł nr 10

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2013

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.585 MB
Dostępne kategorie:
Gospodarka odpadami