główna zawartość
artykuł nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lipie za rok 2018

artykuł nr 2

Zawiadomienie skierowane do przedsiębiorców dotyczące składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami"

Załączniki:
Załącznik 599 KB
artykuł nr 3

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLIX/369/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 14 września 2018 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/369/2018 121 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLIX/370/2018RADY GMINY LIPIEz dnia 14 września 2018 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie

Załączniki:
UCHWAŁA NR XLIX/370/2018 251 KB
Dostępne kategorie:
Gospodarka odpadami