główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie skierowane do przedsiębiorców dotyczące składania wniosków o wpis do "Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami"

Załączniki:
Załącznik 598.660 KB
artykuł nr 2

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2017

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXXVII/264/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipie"

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/264/2017 247.694 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXXVII/263/2017RADY GMINY LIPIEz dnia 15 września 2017 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadówkomunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian zauiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
UCHWAŁA NR XXXVII/263/2017 121.668 KB
artykuł nr 5

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2016

artykuł nr 6

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2015

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 265.065 KB
artykuł nr 7

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lipie za rok 2014

Treśc analizy w załączniku

Załączniki:
Załącznik 31.134 KB
artykuł nr 8

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2014

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.550 MB
artykuł nr 9

Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2013

Treść sprawozdania w załączniku

Załączniki:
Załącznik 1.585 MB
Dostępne kategorie:
Gospodarka odpadami