główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników

Treśc informacji w załączniku 

Załączniki:
Informacja 25.500 KB
artykuł nr 2

Informacja dotycząca unieważnienia dowodu osobistego

Treść informacji w załączniku 

Załączniki:
Załącznik 474.498 KB
artykuł nr 3

Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Lipie"

Treść informacji w załączniku 

Załączniki:
Informacja 100.000 KB
artykuł nr 4

Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Lipie"

Treść informacji w załączniku 

Załączniki:
Infomracja 117.500 KB
artykuł nr 5

Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Lipie"

Treść informacji w załączniku
Załączniki:
Informacja 99.313 KB
artykuł nr 6

Informacja dotycząca unieważniania dowodu osobistego

Treść informacji w załączniku
Załączniki:
Załącznik 103.950 KB
artykuł nr 7

Informacja o projekcie "AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE LIPIE"

Treść informacji w załączniku
Załączniki:
Informacja 30.000 KB
artykuł nr 8

Informacja o projekcie "AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE LIPIE"

Treść informacji w załączniku
Załączniki:
Informacja 28.000 KB
artykuł nr 9

Informacja na temat pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne)

Treść informacji w załączniku
artykuł nr 10

Projekt "Aktywna Integracja w Gminie Lipie"

Informacja o projekcie w załączeniu
Załączniki:
Informacja o projekcie 27.500 KB
artykuł nr 11

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gminy przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Treść informacji w załączniku
artykuł nr 12

Zapraszamy do Centrum kształcenia na odległość na wsiach

Treść zaproszenia w załączniku
Załączniki:
Załącznik 35.000 KB
artykuł nr 13

Wymiana dowodów osobistych

Treść zawiadomienia w załączniku
artykuł nr 14

Informacja nt. Budowy kanalizacji w Lipiu et.II

Załączniki:
Załącznik 109.000 KB
artykuł nr 15

Zmiana ustawy o opłacie skarbowej

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej   (Dz. U. 2006 Nr 225, poz. 1635) od dnia 1 stycznia 2007 roku zapłatę opłaty skarbowej za czynności wymienione w cytowanej ustawie dokonuje się w kasie Urzędu Gminy Lipie,  ul. Częstochowska 29 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Lipie: Bank Spółdzielczy Krzepice O/Lipie 93 8250  1026 2102 0000 0026 0001.