Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (s...

Utworzony: 2021-03-04 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 14:38

2. Rok 2021

Świadczenie usług weterynaryjnych dla gminy Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie w 2021r.

Utworzony: 2021-03-03 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 14:26

3. Rok 2021

Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej o...

Utworzony: 2021-02-09 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 14:24

4. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 1 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sp...

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 11:42

5. Gminny Punkt Wsparcia Rodziny

Gminny Punkt Wsparcia Rodziny

Z dniem 1 lipca br. działalność rozpoczął Gminny Punkt Wsparcia Rodziny. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, w tym również z problemami będącymi skutkiem epidemii, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty terapii uzależnień oraz psychologa dziecięcego. Oferta punktu w szczególności skierowana jest do osób, których dotyczą takie problemy jak przemoc w rodzinie, uzależnienia, problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz inne, ...

Utworzony: 2020-07-16 | Zmodyfikowany: 2021-03-01 14:22

6. Rok 2020

Rozbudowa i wymiana wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą i budową przyłączy ...

Utworzony: 2020-11-20 | Zmodyfikowany: 2021-02-26 12:03

7. Zwrot podatku akcyzowego

Załączniki do wniosku przy ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w ceni...

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2021-02-25 07:27

8. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urząd Gminy Lipie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lipie Dane teleadresowe jednostki: Urząd Gminy Lipie ul. Częstochowska 29 42-165 Lipie tel. 43 318 80 32 do 35 e- mail: sekreta...

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 12:08

9. Deklaracja dostępności

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZ...

Utworzony: 2021-02-22 | Zmodyfikowany: 2021-02-22 12:07

10. rejestr pomników przyrody

Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Lipie

Utworzony: 2019-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 14:51

11. 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (s...

Utworzony: 2021-02-19 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 12:17

12. 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (s...

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-19 11:00

13. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 18 lutego 2021 roku

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 14:41

14. Najbliższa sesja

XXXI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 25 lutego 2021 roku

XXXI Sesja Rady Gminy Lipie Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 25 lutego 2021 roku /czwartek/ o godz. 12:30 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku obrad. Wybór Sekretarza obrad. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Lipie. (protokoł) Powołanie Komisji Uchwał. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gmi...

Utworzony: 2021-02-18 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 12:01

15. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2021 roku

Utworzony: 2021-02-11 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 12:48

16. za rok 2020

Rejestr umów cywilnoprawnych

Utworzony: 2020-02-05 | Zmodyfikowany: 2021-02-12 10:49

17. Obwieszczenia i zawiadomienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 10 lutego 2021 roku

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 14:20

18. Rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ust...

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 12:55

19. Rok 2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ust...

Utworzony: 2021-02-10 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 12:54

20. 2021

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (s...

Utworzony: 2021-02-01 | Zmodyfikowany: 2021-02-10 12:38