Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-06-24 12:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług mediatora w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-06-24 12:24
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług mediatora w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-06-24 12:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usług mediatora w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-06-24 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług mediatora w ramach działalności Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-06-24 09:27
Dział: Urząd » Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja dostępności
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-21 09:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia równe lub przekraczające kwotę 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Danków gm. Lipie
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-06-18 10:57
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XXXIV/211/2021 RADY GMINY LIPIE z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2021-06-18 08:20
Dział: Organy » Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych » Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR XXIX/183/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-18 08:17
Dział: Organy » Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych » Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XXIX/183/2020 RADY GMINY LIPIE z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:09
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Żłobek w Lipiu » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:09
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Żłobek w Lipiu » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:09
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Żłobek w Lipiu » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:08
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Żłobek w Lipiu » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:08
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Żłobek w Lipiu » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:07
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Żłobek w Lipiu » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:07
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Żłobek w Lipiu » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:07
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Żłobek w Lipiu » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:06
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:05
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:05
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:04
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:04
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:02
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:01
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 12:00
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Bilans jednostki budżetowej
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 11:58
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 11:56
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dodatkowa
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 11:55
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 11:55
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-06-15 11:54
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie » Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rachunek zysków i strat jednostki
Wykonanie: Marcin Karpik