Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2024-05-27 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka komunalna » odpady » hamonogram wywozu odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram wywozu odpadów dla miejsc użyteczności publicznej z terenu gminy Lipie
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-22 10:53
Dział: Inne » KOMUNIKATY
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2024 rok.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
Data: 2024-05-21 11:27
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Lipie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-21 10:08
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Lipie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-21 08:50
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Lipie
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-21 08:49
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Lipie
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-20 10:23
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2024-2029
Opis zmian: dodanie artykułu: II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie 15.05.2024 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-20 10:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2024-2029
Opis zmian: usunięcie artykułu: LXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie 10.04.2024 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-20 10:22
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2024-2029
Opis zmian: dodanie artykułu: LXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie 10.04.2024 rok
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-17 13:46
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2024 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-17 13:46
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2024 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-17 13:45
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2024 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczych w Gminie Lipie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-17 13:45
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2024 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczych w Gminie Lipie w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-17 13:44
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2024 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-17 13:44
Dział: Organy » Wybory do Parlamentu Europejskiego » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2024 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-16 11:24
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: III Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 24 maja 2024 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-15 14:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2024-2029
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ I/2024 Z SESJI RADY GMINY LIPIE Z DNIA 6 maja 2024 roku
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-15 12:29
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje Ogólne o Urzędzie
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2024-05-14 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR LXXV/501/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR LXXV/501/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR LXXV/500/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR LXXV/500/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR LXXV/499/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR LXXV/499/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR LXXV/498/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich wraz z oddziałem przedszkolnym
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR LXXV/498/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich wraz z oddziałem przedszkolnym
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR LXXIV/497/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:18
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR LXXIV/497/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR LXXIV/496/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich
Wykonanie: Karolina Kapral
Data: 2024-05-14 12:17
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały » Kadencja Rady Gminy 2018-2023 » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR LXXIV/496/2024 RADY GMINY LIPIE z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich
Wykonanie: Karolina Kapral