Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-03-04 14:39
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR - A200
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-03-04 14:38
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR - A200
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-03-03 14:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług weterynaryjnych dla gminy Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie w 2021r.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-03-03 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług weterynaryjnych dla gminy Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie w 2021r.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-03-03 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Świadczenie usług weterynaryjnych dla gminy Lipie, pow. kłobucki, woj. śląskie w 2021r.
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-03-03 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia poniżej 130 000 złotych » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-03-02 11:43
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 1 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-03-02 11:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 1 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-03-02 11:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 1 marca 2021 r. o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-03-01 14:25
Dział: Organy » Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych » Gminny Punkt Wsparcia Rodziny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Punkt Wsparcia Rodziny
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-26 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i wymiana wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą i budową przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Lipie ul. Częstochowska
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-02-25 07:28
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Załączniki do wniosku przy ubieganie się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-22 12:08
Dział: Urząd » Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja dostępności
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-22 12:07
Dział: Urząd » Deklaracja dostępności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI URZĘDU GMINY LIPIE NA LATA 2020-2021
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-22 12:07
Dział: Urząd » Deklaracja dostępności
Opis zmian: dodanie artykułu: PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI URZĘDU GMINY LIPIE NA LATA 2020-2021
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-19 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona przyrody » rejestr pomników przyrody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Lipie.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
Data: 2021-02-19 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona przyrody » rejestr pomników przyrody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Lipie.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
Data: 2021-02-19 14:46
Dział: Prawo Lokalne » Ochrona Środowiska » ochrona przyrody » rejestr pomników przyrody
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Lipie.
Dodatkowy opis redaktora:
Wykonanie: Anna Komendacka
Data: 2021-02-19 12:17
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR - A200
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-02-19 12:17
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR - A200
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-02-19 11:01
Dział: Ogłoszenia » Mienie » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu specjalnego (strażackiego) marki STAR - A200
Wykonanie: Katarzyna Mączka
Data: 2021-02-18 14:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 18 lutego 2021 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-18 14:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 18 lutego 2021 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-18 12:44
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: XXXI Sesja Rady Gminy Lipie w dniu 25 lutego 2021 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-12 12:49
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2021 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-12 12:48
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 11 lutego 2021 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-12 10:52
Dział: Rejestr umów cywilnoprawnych » za rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr umów cywilnoprawnych
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-10 14:21
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 10 lutego 2021 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-10 14:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Obwieszczenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 10 lutego 2021 roku
Wykonanie: Marcin Karpik
Data: 2021-02-10 12:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarzadzenia » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2021 WÓJTA GMINY LIPIE z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin na rok 2021
Wykonanie: Karolina Kapral