Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe273311
   Deklaracja dostępności348
   Koordynator ds. dostępności292
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego84
   Godziny urzędowania8949
   Struktura organizacyjna17159
   Ochrona danych osobowych753
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3814
Organy
   Wójt Gminy17511
     Zarządzenia Wójta2312
    ›    Rok 20077182
    ›    Rok 20086403
     Zarzadzenia 7466
    ›    Rok 201112539
    ›    Rok 20101070
    ›    Rok 20121504
    ›    Rok 20135260
    ›    Rok 20148755
    ›    Rok 201517065
    ›    Rok 20166333
    ›    Rok 20174105
    ›    Rok 20183989
    ›    Rok 20193750
    ›    Rok 20202190
    ›    Rok 2021455
     Obwieszczenia i zawiadomienia24993
   Sekretarz7578
   Skarbnik6240
   Rada Gminy13772
     Skład Rady5481
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 299
     Regulamin5718
     Sesje8275
    ›    Najbliższa sesja22876
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-201428943
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-20187256
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-20231335
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-20232130
     Interpelacje i zapytania radnych296
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 274
     Dyżury radnych2667
   Komisje5465
     Komisja Oświaty i Kultury3433
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2052
     Komisja Rewizyjna2176
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego2224
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji190
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych8007
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3329
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20041090
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20031951
    ›    Diagnoza na rok 20041308
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20041282
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20051221
    ›    Diagnoza na rok 20051240
    ›    Diagnoza na rok 20061166
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 20061246
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20071193
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 20061177
    ›    Diagnoza na rok 20071202
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20071089
    ›    Diagnoza na rok 20081159
    ›    Diagnoza na rok 20101104
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2009938
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2010935
    ›    Diagnoza na rok 20111042
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych2876
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2011871
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012746
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-20181032
     Konkursy4633
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2020
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii1212
     Gminny Punkt Wsparcia Rodziny205
   Wybory samorządowe7931
     Wybory samorządowe 20062727
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych1308
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów1328
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta1525
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2074
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych1515
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych2143
     Wybory samorządowe 20105490
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego762
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.900
     Wybory uzupełniające 20142091
     Wybory samorządowe 20145385
     Wybory samorządowe 20183562
   Wybory do Parlamentu Europejskiego2930
     20091080
     20141615
     2019425
   Wybory Prezydenta RP 544
     Wybory Prezydenta RP 20103340
     Wybory Prezydenta RP 20154933
     Wybory Prezydenta RP 2020742
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 1260
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.4870
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r.2890
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.449
   Referendum ogólnokrajowe 20152935
Prawo Lokalne
   Statut7600
   Budżet13169
     Sprawozdania finansowe2202
    ›    Rok 2008854
    ›    Rok 2009957
    ›    Rok 20101254
    ›    Rok 20116131
    ›    Rok 2013863
    ›    Rok 2012876
    ›    Rok 20144308
    ›    Rok 2015885
    ›    Rok 20161014
    ›    Rok 2017455
    ›    Rok 2018567
    ›    Rok 201942
    ›    Rok 202061
     Sprawozdanie roczne406
    ›    Rok 2018372
    ›    Rok 2019176
    ›    Rok 202030
   Uchwały16926
     Kadencja Rady Gminy 2018-20231838
    ›    Rok 20181649
    ›    Rok 20194300
    ›    Rok 20202879
    ›    Rok 2021577
     Kadencja Rady Gminy 2014-20183905
    ›    Rok 20146160
    ›    Rok 201516307
    ›    Rok 20165536
    ›    Rok 20174130
    ›    Rok 20183128
     Kadencja Rady Gminy 2010-20145607
    ›    Rok 20103356
    ›    Rok 201111935
    ›    Rok 201229350
    ›    Rok 20138926
    ›    Rok 20149742
     Rok 20101884
    ›    I Kwartał2823
    ›    II Kwartał2550
    ›    III Kwartał3873
    ›    IV Kwartał3351
     Rok 20091706
    ›    I Kwartał1976
    ›    II Kwartał2415
    ›    III Kwartał2603
    ›    IV Kwartał3287
     Rok 20081843
    ›    I Kwartał2495
    ›    II Kwartał1779
    ›    III Kwartał1868
    ›    IV Kwartał5828
     Rok 20071490
    ›    I Kwartał1715
    ›    II Kwartał2481
    ›    III Kwartał2372
    ›    IV Kwartał4554
    ›    IV Kwartał4081
     Rok 20061708
    ›    I Kwartał1243
   Stanowiska i oświadczenia605
    ›    Rok 20171942
     Kadencja Rady Gminy 2014-2018980
    ›    Rok 2015695
    ›    Rok 2016641
    ›    Rok 2018254
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014547
    ›    Rok 20141450
   Podatki i opłaty lokalne8799
     Podatek od nieruchomości5726
    ›    Podmiot opodatkowania1046
    ›    Przedmiot opodatkowania1003
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego958
    ›    Termin płatności1013
    ›    Stawki podatku2036
     Podatek od środków transportowych3319
     Podatek rolny3695
     Podatek leśny4476
     Opłata targowa499
     Opłata reklamowa593
     Ulgi i umorzenia2552
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku564
     Zwrot podatku akcyzowego522
   Informacje Urzędu14571
     Obwieszczenia i zawiadomienia2437
    ›    Rok 20071180
    ›    Rok 2011958
     Mienie Komunalne1497
    ›    Informacja za rok 20031425
    ›    Informacja za rok 2004891
    ›    Informacja za rok 2005998
    ›    Informacja za rok 20061071
    ›    Informacja za rok 2007967
    ›    Informacja za rok 2008 875
     Projekty Uchwał1129
   Ochrona Środowiska16779
      informacje o środowisku1063
    ›    ogłoszenia1856
    ›    programy318
    ›    wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie239
     ochrona powietrza890
    ›    jakość powietrza270
    ›    dotacje1025
    ›    rejestr pomników przyrody337
     ochrona przyrody430
     łowiectwo583
   Zagospodarowanie przestrzenne8502
     Albertów2505
     Brzózki 2392
     Danków3867
     Giętkowizna1324
     Grabarze1514
     Julianów1580
     Kleśniska2006
     Lindów1611
     Napoleon1611
     Natolin1873
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków2491
     Rozalin1633
     Stanisławów1893
     Troniny2534
     Wapiennik1975
     Zbrojewsko1756
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie1816
     Parzymiechy655
   Gospodarka komunalna11010
    ›    ceny, taryfy3163
    ›    regulaminy, programy, akty prawne1923
    ›    dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków1295
    ›    umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 1780
     wodno-ściekowa877
    ›    ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków446
    ›    informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej175
     odpady 9098
    ›    analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość1725
    ›    hamonogram wywozu odpadów komunalnych7222
    ›    deklaracje, opłaty i terminy płatności932
    ›    edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych614
    ›    punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych701
    ›    regulaminy, programy, akty prawne469
    ›     odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych363
    ›    azbest756
    ›    odpady rolnicze316
   Nabór na wolne stanowiska3567
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze58046
     Konkursy na stanowiska urzędnicze68906
     Regulamin naboru na wolne stanowiska3640
   Projekty UE - nabór personelu7553
   Gminna ewidencja zabytków702
     Karty architektury283
    ›    Albertów392
    ›    Danków462
    ›    Julianów359
    ›    Lindów345
    ›    Lipie396
    ›    Natolin287
    ›    Parzymiechy344
    ›    Rębielice Szlacheckie355
    ›    Troniny240
    ›    Wapiennik242
     Karty stanowisk archeologicznych283
    ›    Albertów287
    ›    Brzózki217
    ›    Danków377
    ›    Giętkowizna304
    ›    Grabarze237
    ›    Julianów204
    ›    Kleśniska231
    ›    Lindów240
    ›    Lipie249
    ›    Napoleon235
    ›    Parzymiechy263
    ›    Rębielice Szlacheckie258
    ›    Stanisławów248
    ›    Szyszków251
    ›    Troniny241
    ›    Wapiennik261
    ›    Zbrojewsko292
    ›    Zimnowoda314
   Rejestr instytucji kultury561
   Rejestry działalności regulowanej 392
     Odpady komunalne187
     Nieczystości ciekłe213
     Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami131
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia równe lub przekraczające kwotę 130 000 złotych 422
     Rok 20212448
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych447
     Rok 20212600
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO112065
     Rok 202016654
     Rok 201914102
     Rok 201814849
     Rok 201723519
     Rok 201625796
     Rok 201528752
     Rok 201419807
     Rok 201320369
     Rok 201220104
     Rok 201143509
     Rok 201015895
     Rok 200916605
     Rok 200819693
     Rok 200712775
     Rok 200617511
     Rok 200515885
     Rok 20049758
     Rok 20037249
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO23844
     201143200
     20128074
     201320479
     201424064
     201535985
     201622375
     201723007
     201822355
     201923257
     Rok 202021453
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 3153
Ogłoszenia
   Mienie19823
     20114433
     20125476
     201329196
     20145814
     20152905
     20163730
     20173040
     20183937
     20193061
     20202003
     20211306
   POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020317
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw6446
    ›    Sporządzenie aktu zgonu761
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży893
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży883
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach723
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego1058
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 20182227
   za rok 2019951
   za rok 2020751
   za rok 202139
Inne
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021224
   Programy polityki zdrowotnej42
     Przeciw grypie 65+24
    ›    2018-202036
   Emisja obligacji11806
   KOMUNIKATY27902
   Wyniki kontroli9798
   Jednostki organizacyjne8231
     Ośrodek Pomocy Społecznej5646
    ›    Kontakt4209
    ›    Kierownictwo3009
    ›    Statut1824
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej2484
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych1698
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS542
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018216
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2019179
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202031
     Gminny Zespół Oświaty5307
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu3236
    ›    Gimnazjum w Lipiu6444
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie1856
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie1610
    ›    Statut1541
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1360
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO1792
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego1784
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych2226
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie759
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 237
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018175
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202011
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach200
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018177
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202010
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 194
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018170
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 20208
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich215
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018166
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 20207
     Gminny Żłobek w Lipiu1275
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018176
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 20208
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń3437
   Raport o stanie gminy Lipie55
     Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok607
     Raport o stanie gminy Lipie za 2019 rok34
     Raport o stanie gminy Lipie za 2020 rok20
   Jednostki pomocnicze4878
     Sołectwa4091
    ›    Statut Sołectwa Albertów1018
    ›    Statut Sołectwa Brzózki1212
    ›    Statut Sołectwa Danków861
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna825
    ›    Statut Sołectwa Grabarze820
    ›    Statut Sołectwa Julianów1224
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska1289
    ›    Statut Sołectwa Lipie741
    ›    Statut Sołectwa Lindów898
    ›    Statut Sołectwa Natolin985
    ›    Statut Sołectwa Napoleon890
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy902
    ›    Statut Sołectwa Rozalin865
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie1210
    ›    Statut Sołectwa Szyszków942
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów852
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik862
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda916
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko1269
   Organizacje pozarządowe6102
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu2500
     STOWARZYSZENIA1633
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi1013
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012754
     Konkursy52063
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.701
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie.652
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012661
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013603
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014712
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016656
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 616
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015539
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017499
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016302
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018296
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017190
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019199
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018153
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020452
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 202164
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 201918
   Oświadczenia majątkowe19404
     Wójt Gminy4424
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji1295
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji2622
    ›    za rok 20142337
    ›    za rok 2015783
    ›    za rok 2016487
    ›    za rok 2017493
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 300
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji275
    ›    za rok 2018267
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018157
    ›    korekta oświadczenia wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji124
    ›    2019290
    ›    za rok 202049
     Sekretarz Gminy2706
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 876
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r.587
    ›    za rok 2014691
    ›    za rok 2015539
    ›    za rok 2016394
    ›    za rok 2017259
    ›    za rok 2018243
    ›    za rok 2019190
     Skarbnik Gminy2753
    ›    za rok 2014638
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014488
    ›    za rok 2015626
    ›    za rok 2016407
    ›    za rok 2017367
    ›    za rok 2018330
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018203
    ›    za rok 2019258
    ›    za rok 2002802
    ›    za rok 2003929
    ›    za rok 2004850
    ›    za rok 2005879
    ›    za rok 2006828
    ›    za rok 2007762
    ›    za rok 2008750
    ›    za rok 2009830
     Kierownik GOPS2412
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 561
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1519
    ›    za rok 2014805
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014516
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r504
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r.519
    ›    za rok 2015492
    ›    za rok 2016397
    ›    za rok 2017355
    ›    za rok 2018260
    ›    za rok 2019181
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu2746
    ›    za rok 2014637
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji598
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015607
    ›    za rok 2015537
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 397
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r.431
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 493
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r.347
    ›    za rok 2016346
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r.389
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r.338
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r.314
    ›    za rok 2017314
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r.248
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r.253
    ›    za rok 2018246
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018200
    ›    za rok 2019203
    ›    za rok 2002776
    ›    za rok 2003846
    ›    za rok 2004968
    ›    za rok 2005941
    ›    za rok 2002796
    ›    za rok 2003857
    ›    za rok 20041016
    ›    za rok 20051000
    ›    za rok 2002935
    ›    za rok 2003878
    ›    za rok 2004836
    ›    za rok 2005915
    ›    za rok 2006757
    ›    za rok 2007776
    ›    za rok 2008781
    ›    za rok 2009780
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011701
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko622
    ›    za rok 2002972
    ›    za rok 2003783
    ›    za rok 2004868
    ›    za rok 2005931
    ›    za rok 2002799
    ›    za rok 2003712
    ›    za rok 2004904
    ›    za rok 2005762
    ›    za rok 2002944
    ›    za rok 2003899
    ›    za rok 2004998
    ›    za rok 2005950
    ›    za rok 2006800
    ›    za rok 2007771
    ›    za rok 2008761
    ›    za rok 2009787
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r.699
    ›    za rok 2010706
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji691
    ›    za rok 2002924
    ›    za rok 2003894
    ›    za rok 2004972
    ›    za rok 2005951
    ›    za rok 2006763
    ›    za rok 2007863
    ›    za rok 2008641
    ›    za rok 2009698
    ›    za rok 2010750
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji699
    ›    za rok 2002869
    ›    za rok 2003858
    ›    za rok 2004809
    ›    za rok 2005789
    ›    za rok 2006694
    ›    za rok 2007733
    ›    za rok 2008744
    ›    za rok 2009664
    ›    za rok 2010633
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji624
    ›    za rok 2002774
    ›    za rok 2003752
    ›    za rok 2004791
    ›    za rok 2005845
    ›    za rok 2006704
    ›    za rok 2007599
    ›    za rok 2008652
    ›    za rok 2009665
    ›    za rok 2010612
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji536
    ›    za rok 2002829
    ›    za rok 2003791
    ›    za rok 2004888
    ›    za rok 2005821
    ›    za rok 2006801
    ›    za rok 2007577
    ›    za rok 2008530
    ›    za rok 2009592
    ›    za rok 2010552
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji549
    ›    za rok 2002795
    ›    za rok 2003833
    ›    za rok 2004881
    ›    za rok 2005938
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl.2219
    ›    za rok 2014703
    ›    za rok 2015494
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 420
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 488
    ›    za rok 2016602
    ›    za rok 2017322
    ›    za rok 2018235
    ›    za rok 2019163
    ›    za rok 2002947
    ›    za rok 2003924
    ›    za rok 2004822
    ›    za rok 2005801
    ›    za rok 2006811
    ›    za rok 2007782
    ›    za rok 2008705
    ›    za rok 2009671
    ›    za rok 2010678
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji548
    ›    za rok 2002834
    ›    za rok 2003800
    ›    za rok 2004817
    ›    za rok 2005800
    ›    za rok 2006894
    ›    za rok 2007854
    ›    za rok 2008555
    ›    za rok 2009686
    ›    za rok 2010744
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji528
    ›    za rok 2002868
    ›    za rok 2003906
    ›    za rok 2004842
    ›    za rok 2005871
    ›    za rok 2006766
    ›    za rok 2010639
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji597
    ›    za rok 2002895
    ›    za rok 2003780
    ›    za rok 2004851
    ›    za rok 2005756
    ›    za rok 2006693
    ›    za rok 2007714
    ›    za rok 2008654
    ›    za rok 2009655
    ›    za rok 2010701
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji734
    ›    za rok 2002846
    ›    za rok 2003801
    ›    za rok 2004759
    ›    za rok 2005817
    ›    za rok 2006880
    ›    za rok 2002805
    ›    za rok 2003764
    ›    za rok 2004787
    ›    za rok 2005811
    ›    za rok 2002756
    ›    za rok 2003805
    ›    za rok 2004772
    ›    za rok 2005903
    ›    za rok 2002759
    ›    za rok 2003775
    ›    za rok 2004788
    ›    za rok 2005803
    ›    za rok 2002796
    ›    za rok 2003790
    ›    za rok 2004843
    ›    za rok 2005783
    ›    za rok 2002797
    ›    za rok 2003808
    ›    za rok 2004779
    ›    za rok 2005827
    ›    za rok 2002811
    ›    za rok 2003803
    ›    za rok 2004749
    ›    za rok 2005841
    ›    za rok 2002789
    ›    za rok 2003721
    ›    za rok 2004815
    ›    za rok 2005871
    ›    za rok 2002806
    ›    za rok 2003818
    ›    za rok 2004822
    ›    za rok 2005799
    ›    za rok 2002788
    ›    za rok 2003786
    ›    za rok 2004688
    ›    za rok 2005882
    ›    za rok 2002783
    ›    za rok 2003765
    ›    za rok 2004755
    ›    za rok 2005815
    ›    za rok 2002691
    ›    za rok 2003719
    ›    za rok 2004684
    ›    za rok 2005801
    ›    za rok 2002759
    ›    za rok 2003720
    ›    za rok 2004754
    ›    za rok 2005691
    ›    za rok 2002595
    ›    za rok 2003735
    ›    za rok 2004772
    ›    za rok 2005638
    ›    za rok 2002773
    ›    za rok 2003820
    ›    za rok 2004838
    ›    za rok 2005966
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak1871
    ›    za rok 2014568
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014540
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014505
    ›    za rok 2015490
    ›    za rok 2016375
    ›    za rok 2017291
    ›    za rok 2018231
    ›    za rok 2019168
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek1528
    ›    za rok 2013688
    ›    za rok 2014535
    ›    za rok 2015406
    ›    za rok 2016349
    ›    za rok 2017309
    ›    za rok 2018195
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018147
    ›    za rok 2019131
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie1142
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 959
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy1040
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy959
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy1003
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 1077
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy1100
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy1068
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy952
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy985
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy1038
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy993
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy1030
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy994
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy1002
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka1275
    ›    za rok 2014550
    ›    za rok 2015436
    ›    za rok 2016279
    ›    za rok 2017239
    ›    za rok 2018177
    ›    za rok 2019119
      Kadencja Rady Gminy 2010-20141677
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1396
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy1299
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy1372
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy2159
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy1406
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy1609
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie3062
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy1186
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy1354
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy1762
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy2423
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy2577
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy2144
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy1370
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy3706
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy2870
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO661
    ›    za rok 2009497
    ›    za rok 2010643
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji577
    ›    za rok 2011517
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach1674
    ›    za rok 2013569
    ›    za rok 2014563
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska642
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r.2269
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r.1415
    ›    za rok 2015402
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r.572
    ›    za rok 2016340
    ›    za rok 2017280
    ›    za rok 2018257
    ›    za rok 2019149
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu1898
    ›    za rok 2014539
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014576
    ›    za rok 2015545
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 436
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 429
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 424
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 445
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 433
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015380
    ›    za rok 2016359
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016283
    ›    za rok 2017281
    ›    za rok 2018281
    ›    za rok 2019196
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie1439
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013453
    ›    za rok 2014422
    ›    za rok 2015384
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 405
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 434
    ›    za rok 2016374
    ›    za rok 2017246
    ›    za rok 2018193
    ›    za rok 2019108
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka1051
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta678
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia653
    ›    za rok 2018176
     Kadencja Rady Gminy 2014-20181781
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1337
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1151
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy1113
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie1115
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie2571
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie1576
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie1936
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie798
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie1243
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie863
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie1248
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie1336
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie1599
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie1259
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2589
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu406
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków285
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r.189
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 227
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 146
    ›    za rok 2019111
     Kadencja Rady Gminy 2018-2023900
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie215
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie406
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie284
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie231
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie352
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie356
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie287
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie259
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie294
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie304
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie298
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie268
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie309
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie405
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie237
   Wybory ławników383
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023412
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015183
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015135
   Redakcja Biuletynu5453
Łączna liczba odwiedzin:2635813