Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe299001
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1170
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego581
   Godziny urzędowania9810
   Struktura organizacyjna18673
   Ochrona danych osobowych1420
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4262
Organy
   Wójt Gminy19111
     Zarządzenia Wójta2857
    ›    Rok 20078736
    ›    Rok 20087826
     Zarzadzenia 8310
    ›    Rok 201115599
    ›    Rok 20101306
    ›    Rok 20121751
    ›    Rok 20136732
    ›    Rok 201411297
    ›    Rok 201520131
    ›    Rok 20169574
    ›    Rok 20176753
    ›    Rok 20186883
    ›    Rok 20196673
    ›    Rok 20205360
    ›    Rok 20213715
    ›    Rok 20221207
    ›    Rok 2023316
     Obwieszczenia i zawiadomienia28098
   Sekretarz8025
   Skarbnik6681
   Rada Gminy14536
     Skład Rady5796
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 593
     Regulamin6040
     Sesje9047
    ›    Najbliższa sesja29317
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-201430912
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-20189024
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-20233267
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-20233612
     Interpelacje i zapytania radnych489
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 495
     Dyżury radnych2880
   Komisje5851
     Komisja Oświaty i Kultury3617
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2213
     Komisja Rewizyjna2310
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego2402
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji343
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych8602
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3825
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20041333
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20032190
    ›    Diagnoza na rok 20041552
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20041503
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20051454
    ›    Diagnoza na rok 20051478
    ›    Diagnoza na rok 20061382
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 20061462
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20071397
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 20061377
    ›    Diagnoza na rok 20071413
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20071294
    ›    Diagnoza na rok 20081382
    ›    Diagnoza na rok 20101318
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20091136
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20101130
    ›    Diagnoza na rok 20111221
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych3154
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20111050
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 2012935
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-20181559
     Konkursy5081
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2261
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii1377
     Gminny Punkt Wsparcia Rodziny6199
   Wybory samorządowe8249
     Wybory samorządowe 20062874
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych1495
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów1562
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta1716
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2264
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych1707
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych2322
     Wybory samorządowe 20105955
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego1004
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.1104
     Wybory uzupełniające 20142508
     Wybory samorządowe 20145885
     Wybory samorządowe 20184132
   Wybory do Parlamentu Europejskiego3227
     20091216
     20141944
     2019668
   Wybory Prezydenta RP 1011
     Wybory Prezydenta RP 20103553
     Wybory Prezydenta RP 20155577
     Wybory Prezydenta RP 20201199
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 1549
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.5815
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r.3271
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.792
   Referendum ogólnokrajowe 20153583
Prawo Lokalne
   Statut8174
   Budżet15113
     Sprawozdania finansowe2567
    ›    Rok 20081019
    ›    Rok 20091129
    ›    Rok 20101452
    ›    Rok 20116339
    ›    Rok 20131045
    ›    Rok 20121073
    ›    Rok 20144519
    ›    Rok 20151073
    ›    Rok 20161360
    ›    Rok 2017772
    ›    Rok 2018913
    ›    Rok 2019316
    ›    Rok 2020351
    ›    Rok 202193
    ›    Rok 202214
     Sprawozdanie roczne713
    ›    Rok 2018589
    ›    Rok 2019355
    ›    Rok 2020236
   Strategia Rozwoju Gminy Lipie 2030286
   Uchwały18943
     Kadencja Rady Gminy 2018-20233176
    ›    Rok 20182712
    ›    Rok 20196624
    ›    Rok 20205387
    ›    Rok 20214412
    ›    Rok 20222719
    ›    Rok 2023204
     Kadencja Rady Gminy 2014-20184173
    ›    Rok 20146840
    ›    Rok 201518840
    ›    Rok 20167646
    ›    Rok 20176188
    ›    Rok 20184789
     Kadencja Rady Gminy 2010-20145822
    ›    Rok 20103929
    ›    Rok 201114441
    ›    Rok 201232324
    ›    Rok 201310996
    ›    Rok 201411177
     Rok 20102054
    ›    I Kwartał3413
    ›    II Kwartał2997
    ›    III Kwartał4597
    ›    IV Kwartał4015
     Rok 20091871
    ›    I Kwartał2315
    ›    II Kwartał2920
    ›    III Kwartał3038
    ›    IV Kwartał3826
     Rok 20082019
    ›    I Kwartał2967
    ›    II Kwartał2140
    ›    III Kwartał2201
    ›    IV Kwartał7056
     Rok 20071649
    ›    I Kwartał2101
    ›    II Kwartał2995
    ›    III Kwartał2936
    ›    IV Kwartał5421
    ›    IV Kwartał4856
     Rok 20061883
    ›    I Kwartał1452
   Stanowiska i oświadczenia1054
    ›    Rok 20172192
     Kadencja Rady Gminy 2014-20181134
    ›    Rok 2015839
    ›    Rok 2016790
    ›    Rok 2018446
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014661
    ›    Rok 20141630
   Podatki i opłaty lokalne10687
     Podatek od nieruchomości6902
    ›    Podmiot opodatkowania1256
    ›    Przedmiot opodatkowania1228
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego1167
    ›    Termin płatności1270
    ›    Stawki podatku2340
     Podatek od środków transportowych4171
     Podatek rolny4348
     Podatek leśny4893
     Opłata targowa681
     Opłata reklamowa827
     Ulgi i umorzenia3268
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku737
     Zwrot podatku akcyzowego1575
   Informacje Urzędu16032
     Obwieszczenia i zawiadomienia2651
    ›    Rok 20071324
    ›    Rok 20111108
     Mienie Komunalne1687
    ›    Informacja za rok 20031612
    ›    Informacja za rok 20041055
    ›    Informacja za rok 20051145
    ›    Informacja za rok 20061219
    ›    Informacja za rok 20071124
    ›    Informacja za rok 2008 1034
     Projekty Uchwał1283
   Ochrona Środowiska20450
      informacje o środowisku2191
    ›    ogłoszenia4477
    ›    programy761
    ›    wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie569
     ochrona powietrza1922
    ›    jakość powietrza877
    ›    dotacje3025
    ›    rejestr pomników przyrody683
     ochrona przyrody817
     łowiectwo1514
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków835
     Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego429
   Zagospodarowanie przestrzenne9754
     Albertów3213
     Brzózki 2791
     Danków4488
     Giętkowizna1667
     Grabarze1957
     Julianów1905
     Kleśniska2613
     Lindów1979
     Napoleon2018
     Natolin2176
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków2965
     Rozalin2055
     Stanisławów2291
     Troniny3271
     Wapiennik2416
     Zbrojewsko2141
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie2431
     Parzymiechy1080
   Gospodarka komunalna16389
    ›    ceny, taryfy4207
    ›    regulaminy, programy, akty prawne2364
    ›    dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków1895
    ›    umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 2376
     wodno-ściekowa2109
    ›    ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków1631
    ›    informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej433
     odpady 13984
    ›    analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość2400
    ›    hamonogram wywozu odpadów komunalnych14853
    ›    deklaracje, opłaty i terminy płatności2415
    ›    edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych1284
    ›    punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych1868
    ›    regulaminy, programy, akty prawne1208
    ›     odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych717
    ›    azbest1654
    ›    odpady rolnicze650
   Nabór na wolne stanowiska5068
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze64747
     Konkursy na stanowiska urzędnicze80008
     Regulamin naboru na wolne stanowiska4224
   Projekty UE - nabór personelu8861
   Gminna ewidencja zabytków1129
     Karty architektury566
    ›    Albertów913
    ›    Danków861
    ›    Julianów608
    ›    Lindów750
    ›    Lipie739
    ›    Natolin654
    ›    Parzymiechy776
    ›    Rębielice Szlacheckie874
    ›    Troniny462
    ›    Wapiennik526
     Karty stanowisk archeologicznych659
    ›    Albertów584
    ›    Brzózki406
    ›    Danków689
    ›    Giętkowizna560
    ›    Grabarze494
    ›    Julianów482
    ›    Kleśniska486
    ›    Lindów505
    ›    Lipie445
    ›    Napoleon495
    ›    Parzymiechy640
    ›    Rębielice Szlacheckie738
    ›    Stanisławów560
    ›    Szyszków599
    ›    Troniny483
    ›    Wapiennik521
    ›    Zbrojewsko584
    ›    Zimnowoda586
   Rejestr instytucji kultury954
   Rejestry działalności regulowanej 847
     Odpady komunalne416
     Nieczystości ciekłe766
     Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami279
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia równe lub przekraczające kwotę 130 000 złotych 7588
     Rok 20219623
     Rok 202212718
     Rok 20232424
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych2792
     Rok 20219284
     Rok 20228179
     Rok 2023469
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO117698
     Rok 202018903
     Rok 201914934
     Rok 201815895
     Rok 201724134
     Rok 201626315
     Rok 201529108
     Rok 201420570
     Rok 201321222
     Rok 201220758
     Rok 201144138
     Rok 201016439
     Rok 200917021
     Rok 200820024
     Rok 200713047
     Rok 200617794
     Rok 200516335
     Rok 20049984
     Rok 20037480
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO25454
     201143746
     20128474
     201321142
     201424476
     201536341
     201622703
     201723423
     201822960
     201924122
     Rok 202034321
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 7163
Ogłoszenia
   Zdrowie414
   Mienie21844
     20114715
     20125795
     201329369
     20146126
     20153245
     20164124
     20173590
     20184706
     20193635
     20202561
     20213421
     20222621
     2023542
   POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020598
   ZAKUP WĘGLA711
   Publiczny Transport Zbiorowy55
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw7278
    ›    Sporządzenie aktu zgonu885
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży994
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży1004
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach856
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego1144
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 20182856
   za rok 20191244
   za rok 20201088
   za rok 2021489
   za rok 2022458
   za rok 202371
Rejestr placówek wsparcia dziennego
   Rejestr placówek wsparcia dziennego161
Inne
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021528
   Programy polityki zdrowotnej217
     Przeciw grypie 65+136
    ›    2018-2020167
   Emisja obligacji15236
   KOMUNIKATY32467
   Wyniki kontroli10460
   Jednostki organizacyjne8834
     Ośrodek Pomocy Społecznej9348
    ›    Kontakt5030
    ›    Kierownictwo3303
    ›    Statut2066
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej2791
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych2011
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS792
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018392
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2019344
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020307
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2021116
    ›    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych47
    ›     Sprawozdanie finansowe za rok 20229
     Oświata8564
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu3710
    ›    Gimnazjum w Lipiu6764
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie2152
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie2014
    ›    Statut1751
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1677
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO2283
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego1991
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych2394
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie1044
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 520
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018318
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020135
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202199
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202228
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach414
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018312
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020123
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202182
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202220
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 471
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018324
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020136
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202188
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202216
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich422
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018310
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020131
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202177
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202218
     Gminny Żłobek w Lipiu1649
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018329
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020159
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202187
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202224
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń3870
   Raport o stanie gminy Lipie442
     Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok933
     Raport o stanie gminy Lipie za 2019 rok159
     Raport o stanie gminy Lipie za 2020 rok182
     Raport o stanie gminy Lipie za 2021 rok164
   Jednostki pomocnicze5219
     Sołectwa4547
    ›    Statut Sołectwa Albertów1209
    ›    Statut Sołectwa Brzózki1398
    ›    Statut Sołectwa Danków1034
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna966
    ›    Statut Sołectwa Grabarze983
    ›    Statut Sołectwa Julianów1380
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska1442
    ›    Statut Sołectwa Lipie900
    ›    Statut Sołectwa Lindów1052
    ›    Statut Sołectwa Natolin1143
    ›    Statut Sołectwa Napoleon1042
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy1064
    ›    Statut Sołectwa Rozalin1020
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie1400
    ›    Statut Sołectwa Szyszków1096
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów991
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik992
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda1086
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko1401
   Organizacje pozarządowe6654
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu2772
     STOWARZYSZENIA1826
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi1203
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2012918
     Konkursy66111
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.859
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie.826
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012840
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013764
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014876
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016860
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 806
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015710
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017660
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016470
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018456
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017327
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019384
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018307
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020644
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2021223
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019165
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2022150
   Oświadczenia majątkowe21790
     Wójt Gminy4932
    ›    na 2 miesiące przed ukończeniem kadencji1442
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji2822
    ›    za rok 20142509
    ›    za rok 2015939
    ›    za rok 2016640
    ›    za rok 2017649
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 455
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji421
    ›    za rok 2018429
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018320
    ›    korekta oświadczenia wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji274
    ›    2019471
    ›    za rok 2020387
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na dzień 31.12.2020227
    ›    za rok 2021194
    ›    za rok 202214
     Sekretarz Gminy3057
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pelnienia obowiązków, tj. 16.01.2015 1036
    ›    wg stanu na dzień objęcia stanowiska Sekretarza Gminy, tj. 17.01.2015 r.728
    ›    za rok 2014883
    ›    za rok 2015690
    ›    za rok 2016545
    ›    za rok 2017393
    ›    za rok 2018390
    ›    za rok 2019343
    ›    za rok 2020219
    ›    za rok 2021160
    ›    za rok 20229
     Skarbnik Gminy3127
    ›    za rok 2014803
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014627
    ›    za rok 2015801
    ›    za rok 2016556
    ›    za rok 2017520
    ›    za rok 2018476
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018353
    ›    za rok 2019445
    ›    za rok 2020226
    ›    za rok 2021146
    ›    za rok 20228
    ›    za rok 2002921
    ›    za rok 20031043
    ›    za rok 2004962
    ›    za rok 2005989
    ›    za rok 2006948
    ›    za rok 2007872
    ›    za rok 2008869
    ›    za rok 2009939
     Kierownik GOPS2779
    ›    wg stanu na dzień rozwiązania stosunku pracy, tj. 17.01.2015 732
    ›     wg stanu na dzień powierzenia obowiązków, tj. 17.01.2015r 1666
    ›    za rok 2014957
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014666
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 10.01.2016 r679
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 11.01.2016 r.680
    ›    za rok 2015653
    ›    za rok 2016547
    ›    za rok 2017504
    ›    za rok 2018402
    ›    za rok 2019348
    ›    za rok 2020202
    ›    za rok 2021161
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia zastępstwa, tj. 27.12.2021 r.75
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia zastępstwa, tj. 25.01.2022 r78
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia zastępstwa, tj. 04.07.2022 r.79
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia zastępstwa, tj. 17.07.2022 r100
    ›    za rok 20226
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu3144
    ›    za rok 2014822
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji772
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015757
    ›    za rok 2015681
    ›    wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.10.2016 r. 538
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 08.11.2016 r.562
    ›     wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 17.11.2016 r. 651
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 18.11.2016 r.492
    ›    za rok 2016492
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.07.2017 r.529
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.08.2017 r.478
    ›    korekta oświadczenia majątkowego z dnia 04.08.2017r.470
    ›    za rok 2017469
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r.389
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r.403
    ›    za rok 2018406
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018357
    ›    za rok 2019373
    ›    za rok 2020210
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień 31.12.2020128
    ›    za rok 2021120
    ›    Korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na dzień: 31.12.2021r. 54
    ›    za rok 20224
    ›    za rok 2002878
    ›    za rok 2003964
    ›    za rok 20041072
    ›    za rok 20051068
    ›    za rok 2002910
    ›    za rok 2003974
    ›    za rok 20041145
    ›    za rok 20051111
    ›    za rok 20021057
    ›    za rok 20031009
    ›    za rok 2004970
    ›    za rok 20051045
    ›    za rok 2006908
    ›    za rok 2007888
    ›    za rok 2008900
    ›    za rok 2009888
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.2011940
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko785
    ›    za rok 20021093
    ›    za rok 2003887
    ›    za rok 2004973
    ›    za rok 20051046
    ›    za rok 2002902
    ›    za rok 2003821
    ›    za rok 20041008
    ›    za rok 2005867
    ›    za rok 20021059
    ›    za rok 20031042
    ›    za rok 20041116
    ›    za rok 20051071
    ›    za rok 2006913
    ›    za rok 2007885
    ›    za rok 2008875
    ›    za rok 2009900
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r.842
    ›    za rok 2010833
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji816
    ›    za rok 20021029
    ›    za rok 20031009
    ›    za rok 20041105
    ›    za rok 20051059
    ›    za rok 2006862
    ›    za rok 2007977
    ›    za rok 2008747
    ›    za rok 2009796
    ›    za rok 2010860
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji819
    ›    za rok 2002981
    ›    za rok 2003956
    ›    za rok 2004917
    ›    za rok 2005900
    ›    za rok 2006815
    ›    za rok 2007850
    ›    za rok 2008863
    ›    za rok 2009782
    ›    za rok 2010748
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji758
    ›    za rok 2002900
    ›    za rok 2003870
    ›    za rok 2004917
    ›    za rok 2005966
    ›    za rok 2006831
    ›    za rok 2007735
    ›    za rok 2008771
    ›    za rok 2009851
    ›    za rok 2010739
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji664
    ›    za rok 2002949
    ›    za rok 2003905
    ›    za rok 20041007
    ›    za rok 2005942
    ›    za rok 2006925
    ›    za rok 2007682
    ›    za rok 2008645
    ›    za rok 2009713
    ›    za rok 2010667
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji657
    ›    za rok 2002906
    ›    za rok 2003944
    ›    za rok 20041007
    ›    za rok 20051049
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl.2622
    ›    za rok 2014869
    ›    za rok 2015640
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 557
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 628
    ›    za rok 2016748
    ›    za rok 2017462
    ›    za rok 2018361
    ›    za rok 2019296
    ›    za rok 2020190
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.08.2021 r. 159
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.09.2021 r. 161
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji tj 31.08.2021130
    ›    za rok 2021119
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 30.06.2022 r. 96
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.07.202 r. 119
    ›    za rok 20225
    ›    oświadczenie majątkowe wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora na dzień 30.04.202310
    ›    za rok 20021034
    ›    za rok 20031010
    ›    za rok 2004913
    ›    za rok 2005913
    ›    za rok 2006905
    ›    za rok 2007875
    ›    za rok 2008804
    ›    za rok 2009758
    ›    za rok 2010780
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji649
    ›    za rok 2002924
    ›    za rok 2003894
    ›    za rok 2004910
    ›    za rok 2005890
    ›    za rok 2006987
    ›    za rok 2007950
    ›    za rok 2008644
    ›    za rok 2009778
    ›    za rok 2010837
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji623
    ›    za rok 2002969
    ›    za rok 20031015
    ›    za rok 2004944
    ›    za rok 2005966
    ›    za rok 2006870
    ›    za rok 2010744
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji688
    ›    za rok 20021005
    ›    za rok 2003885
    ›    za rok 2004972
    ›    za rok 2005883
    ›    za rok 2006792
    ›    za rok 2007795
    ›    za rok 2008758
    ›    za rok 2009761
    ›    za rok 2010813
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji858
    ›    za rok 2002939
    ›    za rok 2003891
    ›    za rok 2004840
    ›    za rok 2005899
    ›    za rok 2006975
    ›    za rok 2002905
    ›    za rok 2003867
    ›    za rok 2004897
    ›    za rok 2005907
    ›    za rok 2002856
    ›    za rok 2003911
    ›    za rok 2004868
    ›    za rok 2005975
    ›    za rok 2002859
    ›    za rok 2003891
    ›    za rok 2004893
    ›    za rok 2005893
    ›    za rok 2002892
    ›    za rok 2003884
    ›    za rok 2004933
    ›    za rok 2005876
    ›    za rok 2002900
    ›    za rok 2003906
    ›    za rok 2004871
    ›    za rok 2005925
    ›    za rok 2002893
    ›    za rok 2003906
    ›    za rok 2004850
    ›    za rok 2005928
    ›    za rok 2002884
    ›    za rok 2003808
    ›    za rok 2004903
    ›    za rok 2005961
    ›    za rok 2002904
    ›    za rok 2003917
    ›    za rok 2004913
    ›    za rok 2005899
    ›    za rok 2002883
    ›    za rok 2003864
    ›    za rok 2004789
    ›    za rok 2005972
    ›    za rok 2002866
    ›    za rok 2003857
    ›    za rok 2004850
    ›    za rok 2005912
    ›    za rok 2002786
    ›    za rok 2003824
    ›    za rok 2004778
    ›    za rok 2005895
    ›    za rok 2002855
    ›    za rok 2003820
    ›    za rok 2004858
    ›    za rok 2005786
    ›    za rok 2002691
    ›    za rok 2003826
    ›    za rok 2004865
    ›    za rok 2005737
    ›    za rok 2002872
    ›    za rok 2003914
    ›    za rok 2004938
    ›    za rok 20051053
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak2114
    ›    za rok 2014717
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014674
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014652
    ›    za rok 2015624
    ›    za rok 2016517
    ›    za rok 2017420
    ›    za rok 2018371
    ›    za rok 2019308
    ›    za rok 2020176
    ›    za rok 2021128
    ›    za rok 202210
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek1795
    ›    za rok 2013820
    ›    za rok 2014700
    ›    za rok 2015542
    ›    za rok 2016484
    ›    za rok 2017441
    ›    za rok 2018318
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018277
    ›    za rok 2019274
    ›    za rok 2020144
    ›    za rok 202196
    ›    za rok 20224
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie1251
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1075
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy1166
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy1085
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy1113
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 1204
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy1278
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy1190
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy1077
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy1141
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy1172
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy1119
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy1146
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy1116
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy1137
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka1553
    ›    za rok 2014706
    ›    za rok 2015562
    ›    za rok 2016406
    ›    za rok 2017362
    ›    za rok 2018307
    ›    za rok 2019233
    ›    za rok 2020162
    ›    za rok 2021147
    ›    za rok 20225
      Kadencja Rady Gminy 2010-20141836
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1578
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy1615
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy1638
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy2443
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy1696
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy1893
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie3436
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy1447
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy1617
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy2032
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy2772
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy2877
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy2433
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy1647
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy4050
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy3032
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO776
    ›    za rok 2009594
    ›    za rok 2010738
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji676
    ›    za rok 2011610
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach2005
    ›    za rok 2013713
    ›    za rok 2014699
    ›    z dniem odwołania ze stanowiska810
    ›    wg na dzień zaprzestania pełnienia funkcji tj. 22.07.2015 r.2420
    ›    wg na dzień powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 23.07.2015 r.1571
    ›    za rok 2015559
    ›    wg na dzień objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Parzymiechach tj. 09.05.2016 r.734
    ›    za rok 2016496
    ›    za rok 2017420
    ›    za rok 2018416
    ›    za rok 2019301
    ›    za rok 2020198
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.08.2021 r. 119
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.09.2021 r. 127
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień 31.12.2020102
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji tj 31.08.2021103
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji tj 01.09.2021127
    ›    za rok 2021122
    ›    Korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na dzień: 31.12.2021r. 62
    ›    za rok 20227
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu2255
    ›    za rok 2014688
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2014718
    ›    za rok 2015679
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 574
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 576
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora, tj. 8.09.2016 r. 565
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 9.09.2016 r. 591
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji wicedyrektora, tj. 1.09.2016 r. 581
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2015513
    ›    za rok 2016483
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2016445
    ›    za rok 2017415
    ›    za rok 2018438
    ›    za rok 2019328
    ›    za rok 2020170
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.08.2021 r. 107
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.09.2021 r. 148
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień 31.12.202098
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji tj 31.08.202197
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji tj 01.09.2021117
    ›    za rok 2021134
    ›    za rok 202211
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie1676
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2013586
    ›    za rok 2014571
    ›    za rok 2015516
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 31.08.2016 r. 558
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.09.2016 r. 579
    ›    za rok 2016510
    ›    za rok 2017383
    ›    za rok 2018342
    ›    za rok 2019242
    ›    za rok 2020148
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.08.2021 r. 118
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.09.2021 r. 130
    ›    za rok 2021109
    ›    za rok 20225
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka1334
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta839
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia774
    ›    za rok 2018327
     Kadencja Rady Gminy 2014-20181927
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1666
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1299
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy1413
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie1398
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie2993
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie1950
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie2217
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie1084
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie1824
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie1195
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie1602
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie1661
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie1908
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie1559
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 2905
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu622
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków441
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r.308
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 353
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 284
    ›    za rok 2019218
    ›    za rok 2020151
    ›    za rok 202190
    ›    za rok 20224
    ›    za rok 20225
     Kadencja Rady Gminy 2018-20231716
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie404
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie791
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie601
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie569
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie741
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie673
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie565
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie426
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie647
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie608
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie699
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie482
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie621
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie725
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie440
   Wybory ławników669
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023565
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015279
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015241
   Redakcja Biuletynu5751
Łączna liczba odwiedzin:3125954