Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe311438
   Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami1601
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego905
   Godziny urzędowania10405
   Struktura organizacyjna19561
   Ochrona danych osobowych1900
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4595
Organy
   Wójt Gminy19964
     Zarządzenia Wójta3083
    ›    Rok 20079301
    ›    Rok 20088314
     Zarzadzenia 8691
    ›    Rok 201116678
    ›    Rok 20101426
    ›    Rok 20121862
    ›    Rok 20137392
    ›    Rok 201412348
    ›    Rok 201521246
    ›    Rok 201610641
    ›    Rok 20177677
    ›    Rok 20187947
    ›    Rok 20197764
    ›    Rok 20206489
    ›    Rok 20214868
    ›    Rok 20222026
    ›    Rok 20231509
     Obwieszczenia i zawiadomienia29442
   Sekretarz8320
   Skarbnik6981
   Rada Gminy15137
     Skład Rady6934
     Kluby radnych kadencja 2018 -2023 880
     Regulamin6197
     Sesje9435
    ›    Najbliższa sesja33098
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2010-201431714
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2014-20189732
    ›    Protokoły z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-20234379
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2018-20234893
     Nagrania z sesji Rady Gminy Lipie kadencja 2024-20298
     Interpelacje i zapytania radnych701
    ›    Interpelacje i zapytania - 2019 rok 619
     Dyżury radnych3006
   Komisje6309
     Komisja Oświaty i Kultury3772
     Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2332
     Komisja Rewizyjna2424
     Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego2504
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji446
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych9153
     Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3993
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20041446
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20032308
    ›    Diagnoza na rok 20041662
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20041612
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20051556
    ›    Diagnoza na rok 20051580
    ›    Diagnoza na rok 20061475
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na rok 20061561
    ›    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaia Problemów Alkohoilowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20071497
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 20061473
    ›    Diagnoza na rok 20071514
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20071399
    ›    Diagnoza na rok 20081480
    ›    Diagnoza na rok 20101413
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20091239
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20101234
    ›    Diagnoza na rok 20111316
    ›    Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych3336
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20111155
    ›    Sprawozdanie GKRPA za rok 20121042
    ›    Sprawozdania GKRPA za rok 2013-20181760
     Konkursy5247
     Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych2369
     Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii1465
     Gminny Punkt Wsparcia Rodziny6491
   Wybory samorządowe9414
     Wybory samorządowe 20062988
    ›    Uchwała w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych1629
    ›    Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów1670
    ›    Rejestracja kandydatów na Wójta2163
    ›    Składy Obwodowych Komisji Wyborczych3885
    ›    Numery list kandydatów komitetów wyborczych1895
    ›    Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Radnych2503
     Wybory samorządowe 20106223
    ›    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego1161
    ›    Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.1269
     Wybory uzupełniające 20142712
     Wybory samorządowe 20146134
     Wybory samorządowe 20184698
     Wybory samorządowe 20241736
   Wybory do Parlamentu Europejskiego3532
     20091283
     20142110
     2019811
     2024120
   Wybory Prezydenta RP 1312
     Wybory Prezydenta RP 20103631
     Wybory Prezydenta RP 20155800
     Wybory Prezydenta RP 20201441
   Wybory do Sejmu i Senatu RP 2061
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011r.6106
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015r.3445
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019r.1006
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2023r.530
   Referendum ogólnokrajowe 20153936
Prawo Lokalne
   Statut9308
   Budżet16082
     Sprawozdania finansowe2728
    ›    Rok 20081127
    ›    Rok 20091241
    ›    Rok 20101567
    ›    Rok 20116446
    ›    Rok 20131152
    ›    Rok 20121177
    ›    Rok 20144629
    ›    Rok 20151174
    ›    Rok 20161465
    ›    Rok 2017886
    ›    Rok 20181034
    ›    Rok 2019424
    ›    Rok 2020474
    ›    Rok 2021208
    ›    Rok 2022152
     Sprawozdanie roczne837
    ›    Rok 2018690
    ›    Rok 2019446
    ›    Rok 2020363
   Strategia Rozwoju Gminy Lipie 2030666
   Uchwały20196
     Kadencja Rady Gminy 2018-20233801
    ›    Rok 20183235
    ›    Rok 20197711
    ›    Rok 20206567
    ›    Rok 20215716
    ›    Rok 20224505
    ›    Rok 20232474
    ›    Rok 2024258
     Kadencja Rady Gminy 2014-20184294
    ›    Rok 20147173
    ›    Rok 201519837
    ›    Rok 20168640
    ›    Rok 20177302
    ›    Rok 20185768
     Kadencja Rady Gminy 2010-20145953
    ›    Rok 20104243
    ›    Rok 201115650
    ›    Rok 201233535
    ›    Rok 201312166
    ›    Rok 201411987
     Rok 20102154
    ›    I Kwartał3694
    ›    II Kwartał3227
    ›    III Kwartał4970
    ›    IV Kwartał4335
     Rok 20091966
    ›    I Kwartał2500
    ›    II Kwartał3140
    ›    III Kwartał3257
    ›    IV Kwartał4092
     Rok 20082113
    ›    I Kwartał3204
    ›    II Kwartał2302
    ›    III Kwartał2381
    ›    IV Kwartał7582
     Rok 20071733
    ›    I Kwartał2280
    ›    II Kwartał3239
    ›    III Kwartał3222
    ›    IV Kwartał5806
    ›    IV Kwartał5164
     Rok 20061972
    ›    I Kwartał1565
   Stanowiska i oświadczenia1313
    ›    Rok 20172331
     Kadencja Rady Gminy 2014-20181213
    ›    Rok 2015917
    ›    Rok 2016872
    ›    Rok 2018560
     Kadencja Rady Gminy 2010-2014731
    ›    Rok 20141729
   Podatki i opłaty lokalne11410
     Podatek od nieruchomości7477
    ›    Podmiot opodatkowania1380
    ›    Przedmiot opodatkowania1328
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego1278
    ›    Termin płatności1395
    ›    Stawki podatku2531
     Podatek od środków transportowych4607
     Podatek rolny4631
     Podatek leśny5458
     Opłata targowa769
     Opłata reklamowa928
     Ulgi i umorzenia3595
     Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku817
     Zwrot podatku akcyzowego2009
   Informacje Urzędu16743
     Obwieszczenia i zawiadomienia2735
    ›    Rok 20071412
    ›    Rok 20111196
     Mienie Komunalne1770
    ›    Informacja za rok 20031766
    ›    Informacja za rok 20041170
    ›    Informacja za rok 20051246
    ›    Informacja za rok 20061326
    ›    Informacja za rok 20071231
    ›    Informacja za rok 2008 1135
     Projekty Uchwał1353
   Ochrona Środowiska21644
      informacje o środowisku2635
    ›    ogłoszenia6200
    ›    programy941
    ›    wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie704
     ochrona powietrza2137
    ›    jakość powietrza1144
    ›    dotacje3681
    ›    rejestr pomników przyrody878
     ochrona przyrody963
     łowiectwo2055
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków991
     Klaster Energii Powiatu Kłobuckiego741
   Zagospodarowanie przestrzenne10839
     Albertów3475
     Brzózki 2947
     Danków4681
     Giętkowizna1802
     Grabarze2208
     Julianów2028
     Kleśniska2849
     Lindów2095
     Napoleon2199
     Natolin2325
     Rębielice Szlacheckie i Szyszków3150
     Rozalin2223
     Stanisławów2526
     Troniny3721
     Wapiennik2623
     Zbrojewsko2333
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipie2805
     Parzymiechy1302
     Rejestr urbanistyczny35
   Gospodarka komunalna18266
    ›    ceny, taryfy4623
    ›    regulaminy, programy, akty prawne2569
    ›    dotacje do budowy przydomowych oczyszczalani ścieków2271
    ›    umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków 2735
     wodno-ściekowa2580
    ›    ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków2166
    ›    informacje o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej600
     odpady 15549
    ›    analizy stanu gospodarki odpadami, sprawozdawczość2748
    ›    hamonogram wywozu odpadów komunalnych19146
    ›    deklaracje, opłaty i terminy płatności3303
    ›    edukacja, zasady segregacji odpadów komunalnych1652
    ›    punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych2507
    ›    regulaminy, programy, akty prawne1692
    ›     odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych892
    ›    azbest2004
    ›    odpady rolnicze839
    ›    Bezpłatna aplikacja "Moje Odpady"140
   Nabór na wolne stanowiska5864
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze67698
     Konkursy na stanowiska urzędnicze84434
     Regulamin naboru na wolne stanowiska4410
   Projekty UE - nabór personelu9341
   Gminna ewidencja zabytków1440
     Karty architektury718
    ›    Albertów1171
    ›    Danków1106
    ›    Julianów709
    ›    Lindów863
    ›    Lipie1000
    ›    Natolin875
    ›    Parzymiechy1076
    ›    Rębielice Szlacheckie1148
    ›    Troniny578
    ›    Wapiennik744
     Karty stanowisk archeologicznych779
    ›    Albertów746
    ›    Brzózki539
    ›    Danków864
    ›    Giętkowizna669
    ›    Grabarze619
    ›    Julianów675
    ›    Kleśniska620
    ›    Lindów750
    ›    Lipie554
    ›    Napoleon643
    ›    Parzymiechy776
    ›    Rębielice Szlacheckie912
    ›    Stanisławów720
    ›    Szyszków820
    ›    Troniny612
    ›    Wapiennik656
    ›    Zbrojewsko768
    ›    Zimnowoda720
   Rejestr instytucji kultury1210
   Rejestry działalności regulowanej 1135
     Odpady komunalne563
     Nieczystości ciekłe1245
     Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami359
     Żłobki i kluby dziecięce20
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia równe lub przekraczające kwotę 130 000 złotych 9088
     Rok 20219888
     Rok 202214716
     Rok 20236072
     Rok 2024410
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych3804
     Rok 202111327
     Rok 202211672
     Rok 20232245
     Rok 2024352
   Zamówienia Publiczne powyżej 30000 EURO119346
     Rok 202019305
     Rok 201915152
     Rok 201816232
     Rok 201724348
     Rok 201626486
     Rok 201529222
     Rok 201420883
     Rok 201321635
     Rok 201221000
     Rok 201144462
     Rok 201016685
     Rok 200917196
     Rok 200820168
     Rok 200713127
     Rok 200617929
     Rok 200516568
     Rok 200410088
     Rok 20037597
   Zamówienia Publiczne do 30000 EURO25892
     201143985
     20128638
     201321431
     201424648
     201536496
     201622854
     201723623
     201823242
     201924403
     Rok 202034522
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 9604
Ogłoszenia
   Zdrowie652
   Mienie22427
     20114847
     20125920
     201329449
     20146262
     20153386
     20164314
     20173776
     20184986
     20193827
     20202757
     20213720
     20223153
     20232889
     2024432
   POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020772
   ZAKUP WĘGLA1091
   Publiczny Transport Zbiorowy377
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw7923
    ›    Sporządzenie aktu zgonu960
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży1086
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży1068
    ›    Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach934
    ›    Zwrot części kosztów zakupu oleju napędowego1209
Rejestr umów cywilnoprawnych
   za rok 20183096
   za rok 20191451
   za rok 20201369
   za rok 2021685
   za rok 2022692
   za rok 2023396
   za rok 2024129
Rejestr placówek wsparcia dziennego
   Rejestr placówek wsparcia dziennego483
Inne
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021855
   Programy polityki zdrowotnej498
     Przeciw grypie 65+204
    ›    2018-2020246
   Emisja obligacji17310
   KOMUNIKATY34953
   Wyniki kontroli11023
   Jednostki organizacyjne9204
     Ośrodek Pomocy Społecznej11706
    ›    Kontakt5620
    ›    Kierownictwo3497
    ›    Statut2175
    ›    Konkurs na stanowisko inspektora ds. świadczeń rodzinnych i zaleczki alimentacyjnej2950
    ›    Konkurs na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych2183
    ›    Sprawozdania z działalności GOPS920
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018488
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2019450
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020424
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2021206
    ›    Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych155
    ›     Sprawozdanie finansowe za rok 2022100
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 20239
     Oświata10448
    ›    Szkoła Podstawowa w Lipiu3890
    ›    Gimnazjum w Lipiu6936
    ›    Szkoła Podstawowa w Lindowie2353
    ›    Szkoła Podstawowa w Natolinie2183
    ›    Statut1863
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1785
    ›    Procedury naboru na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze w GZO2520
    ›    Konkurs na Głównego Księgowego2118
    ›    Konkursy na Dyrektorów Placówek Oświatowych2499
     Placówki oświatowe w Gminie Lipie1234
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu 645
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018404
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020216
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2021168
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2022102
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202312
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach536
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018398
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020207
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2021155
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2022136
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202311
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie 579
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018423
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020219
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2021166
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202294
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202312
     Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich661
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018397
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020207
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2021155
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202291
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202314
     Gminny Żłobek w Lipiu1884
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2018413
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2020229
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 2021161
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202295
    ›    Sprawozdanie finansowe za rok 202312
   Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń4330
   Raport o stanie gminy Lipie991
     Raport o stanie gminy Lipie za 2018 rok1031
     Raport o stanie gminy Lipie za 2019 rok235
     Raport o stanie gminy Lipie za 2020 rok279
     Raport o stanie gminy Lipie za 2021 rok291
      Raport o stanie gminy Lipie za 2022 rok103
   Jednostki pomocnicze5582
     Sołectwa5098
    ›    Statut Sołectwa Albertów1327
    ›    Statut Sołectwa Brzózki1508
    ›    Statut Sołectwa Danków1152
    ›    Statut Sołectwa Giętkowizna1061
    ›    Statut Sołectwa Grabarze1088
    ›    Statut Sołectwa Julianów1483
    ›    Statut Sołectwa Kleśniska1533
    ›    Statut Sołectwa Lipie1001
    ›    Statut Sołectwa Lindów1155
    ›    Statut Sołectwa Natolin1248
    ›    Statut Sołectwa Napoleon1141
    ›    Statut Sołectwa Parzymiechy1170
    ›    Statut Sołectwa Rozalin1281
    ›    Statut Sołectwa Rębielice Szlacheckie1503
    ›    Statut Sołectwa Szyszków1197
    ›    Statut Sołectwa Stanisławów1086
    ›    Statut Sołectwa Wapiennik1096
    ›    Statut Sołectwa Zimnowoda1200
    ›    Statut Sołectwa Zbrojewsko1501
   Organizacje pozarządowe6910
    ›    Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowo Kulturalnych w Lipiu2898
     STOWARZYSZENIA1902
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi1287
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 20121004
     Konkursy66634
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.933
     Konsultacje w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie Gminy Lipie.912
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012910
     Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013837
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014963
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2016952
     Konsultacji w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XV/98/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 20 listopada 2015 r. 891
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015789
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2017742
      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016548
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2018525
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017399
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2019462
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018387
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2020719
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2021299
     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019249
     Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowym na rok 2022226
   Oświadczenia majątkowe23557
     Wójt Gminy5283
    ›    za rok 2017754
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji według stanu na dzień 16 września 2018 r 553
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji511
    ›    za rok 2018533
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018409
    ›    korekta oświadczenia wg stanu na dzień rozpoczęcia nowej kadencji372
    ›    2019579
    ›    za rok 2020487
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na dzień 31.12.2020340
    ›    za rok 2021285
    ›    za rok 2022298
    ›    Oświadczenie majątkowe na dwa miesiące przed upływem kadencji,tj. według stanu na dzień 29 lutego 2024 r. 92
     Sekretarz Gminy3287
    ›    za rok 2017483
    ›    za rok 2018489
    ›    za rok 2019442
    ›    za rok 2020293
    ›    za rok 2021253
    ›    za rok 2022240
     Skarbnik Gminy3373
    ›    za rok 2017603
    ›    za rok 2018558
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018432
    ›    za rok 2019543
    ›    za rok 2020303
    ›    za rok 2021246
    ›    za rok 2022227
    ›    za rok 2002999
    ›    za rok 20031126
    ›    za rok 20041049
    ›    za rok 20051061
    ›    za rok 20061038
    ›    za rok 2007954
    ›    za rok 2008949
    ›    za rok 20091015
     Kierownik GOPS3032
    ›    za rok 2017601
    ›    za rok 2018494
    ›    za rok 2019443
    ›    za rok 2020303
    ›    za rok 2021271
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia zastępstwa, tj. 27.12.2021 r.174
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia zastępstwa, tj. 25.01.2022 r173
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia zastępstwa, tj. 04.07.2022 r.180
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia zastępstwa, tj. 17.07.2022 r205
    ›    za rok 2022232
     Główny Spec. ds. Kultury w Lipiu / Dyrektor GOK w Lipiu3357
    ›    za rok 2017557
    ›     wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.12.2018 r.484
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.01.2019 r.494
    ›    za rok 2018502
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg. stanu na 31.12.2018460
    ›    za rok 2019463
    ›    za rok 2020316
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień 31.12.2020210
    ›    za rok 2021216
    ›    Korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na dzień: 31.12.2021r. 142
    ›    za rok 2022163
    ›    za rok 2002962
    ›    za rok 20031046
    ›    za rok 20041151
    ›    za rok 20051141
    ›    za rok 2002993
    ›    za rok 20031057
    ›    za rok 20041239
    ›    za rok 20051184
    ›    za rok 20021137
    ›    za rok 20031098
    ›    za rok 20041045
    ›    za rok 20051125
    ›    za rok 2006989
    ›    za rok 2007977
    ›    za rok 2008978
    ›    za rok 2009971
    ›    Wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska tj. 31.01.20111014
    ›    Wg stanu na dzień powołania na stanowisko892
    ›    za rok 20021180
    ›    za rok 2003959
    ›    za rok 20041044
    ›    za rok 20051116
    ›    za rok 2002976
    ›    za rok 2003902
    ›    za rok 20041080
    ›    za rok 2005935
    ›    za rok 20021125
    ›    za rok 20031112
    ›    za rok 20041199
    ›    za rok 20051161
    ›    za rok 2006994
    ›    za rok 2007956
    ›    za rok 2008948
    ›    za rok 2009977
    ›    z chwilą zawieszenia sprawowania funkcji Dyrektora -udzielenie 4-letniego urlopu bezpłatnego na okres sprawowania mandatu wójta tj. od dnia ślubowania -06.12.2010 r.932
    ›    za rok 2010910
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji899
    ›    za rok 20021104
    ›    za rok 20031079
    ›    za rok 20041186
    ›    za rok 20051132
    ›    za rok 2006942
    ›    za rok 20071058
    ›    za rok 2008827
    ›    za rok 2009877
    ›    za rok 2010946
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji909
    ›    za rok 20021066
    ›    za rok 20031034
    ›    za rok 20041004
    ›    za rok 2005975
    ›    za rok 2006897
    ›    za rok 2007941
    ›    za rok 2008949
    ›    za rok 2009862
    ›    za rok 2010834
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji835
    ›    za rok 2002992
    ›    za rok 2003954
    ›    za rok 2004991
    ›    za rok 20051049
    ›    za rok 2006912
    ›    za rok 2007817
    ›    za rok 2008856
    ›    za rok 2009937
    ›    za rok 2010821
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji751
    ›    za rok 20021031
    ›    za rok 2003985
    ›    za rok 20041087
    ›    za rok 20051027
    ›    za rok 20061013
    ›    za rok 2007765
    ›    za rok 2008725
    ›    za rok 2009795
    ›    za rok 2010748
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji740
    ›    za rok 2002986
    ›    za rok 20031018
    ›    za rok 20041084
    ›    za rok 20051123
     Dyrektor SP w Rębielicach Szl.2969
    ›    za rok 2017563
    ›    za rok 2018447
    ›    za rok 2019394
    ›    za rok 2020295
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.08.2021 r. 248
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.09.2021 r. 253
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji tj 31.08.2021220
    ›    za rok 2021225
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 30.06.2022 r. 200
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.07.202 r. 227
    ›    za rok 2022135
    ›    oświadczenie majątkowe wg. stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora na dzień 30.04.2023128
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.05.2023r.125
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.05.2023r. 144
    ›    oświadczenie majątkowe wg. stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.06.2023139
    ›    oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich na 31.03.2024r.15
    ›    oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich na 1.04.2024r.21
    ›    za rok 20021106
    ›    za rok 20031084
    ›    za rok 2004997
    ›    za rok 2005992
    ›    za rok 2006987
    ›    za rok 2007960
    ›    za rok 2008884
    ›    za rok 2009829
    ›    za rok 2010854
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji744
    ›    za rok 2002999
    ›    za rok 2003970
    ›    za rok 2004983
    ›    za rok 2005968
    ›    za rok 20061068
    ›    za rok 20071024
    ›    za rok 2008723
    ›    za rok 2009858
    ›    za rok 2010911
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji698
    ›    za rok 20021049
    ›    za rok 20031087
    ›    za rok 20041019
    ›    za rok 20051041
    ›    za rok 2006961
    ›    za rok 2010823
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji763
    ›    za rok 20021089
    ›    za rok 2003965
    ›    za rok 20041051
    ›    za rok 2005972
    ›    za rok 2006871
    ›    za rok 2007876
    ›    za rok 2008831
    ›    za rok 2009842
    ›    za rok 2010886
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji942
    ›    za rok 20021013
    ›    za rok 2003964
    ›    za rok 2004915
    ›    za rok 2005964
    ›    za rok 20061053
    ›    za rok 2002973
    ›    za rok 2003938
    ›    za rok 2004979
    ›    za rok 2005986
    ›    za rok 2002933
    ›    za rok 2003985
    ›    za rok 2004944
    ›    za rok 20051039
    ›    za rok 2002931
    ›    za rok 2003968
    ›    za rok 2004964
    ›    za rok 2005975
    ›    za rok 2002959
    ›    za rok 2003960
    ›    za rok 20041003
    ›    za rok 2005946
    ›    za rok 2002977
    ›    za rok 2003970
    ›    za rok 2004940
    ›    za rok 2005992
    ›    za rok 2002964
    ›    za rok 2003973
    ›    za rok 2004923
    ›    za rok 2005994
    ›    za rok 2002958
    ›    za rok 2003874
    ›    za rok 2004967
    ›    za rok 20051036
    ›    za rok 2002983
    ›    za rok 2003993
    ›    za rok 20041000
    ›    za rok 2005986
    ›    za rok 2002952
    ›    za rok 2003934
    ›    za rok 2004861
    ›    za rok 20051051
    ›    za rok 2002936
    ›    za rok 2003925
    ›    za rok 2004911
    ›    za rok 2005989
    ›    za rok 2002854
    ›    za rok 2003901
    ›    za rok 2004843
    ›    za rok 2005968
    ›    za rok 2002918
    ›    za rok 2003880
    ›    za rok 2004924
    ›    za rok 2005854
    ›    za rok 2002760
    ›    za rok 2003903
    ›    za rok 2004940
    ›    za rok 2005804
    ›    za rok 2002937
    ›    za rok 2003983
    ›    za rok 20041006
    ›    za rok 20051129
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Agnieszka Plaminiak2291
    ›    za rok 2017497
    ›    za rok 2018467
    ›    za rok 2019400
    ›    za rok 2020263
    ›    za rok 2021215
    ›    za rok 2022197
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ewa Gancarek1960
    ›    za rok 2017522
    ›    za rok 2018407
    ›    korekta do oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień 31.12.2018356
    ›    za rok 2019355
    ›    za rok 2020220
    ›    za rok 2021178
    ›    za rok 2022132
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie1344
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy 1169
    ›    Tadeusz Jeziorski - Radny Gminy1257
    ›    Bernarda Konieczna - Radna Gminy1184
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy1196
    ›    Gabriela Krzak - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 1304
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy1380
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy1286
    ›    Barbara Mrugalska - Radna Gminy1167
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy1243
    ›    Zbigniew Pilśniak - Radny Gminy1304
    ›    Henryka Siejka - Radna Gminy1199
    ›    Barbara Smolarek - Radna Gminy1234
    ›    Stanisław Szlązak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy1213
    ›    Krzysztof Wieczorek - Radny Gminy1239
     Osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Małgorzata Jabłonka1748
    ›    za rok 2017443
    ›    za rok 2018394
    ›    za rok 2019322
    ›    za rok 2020247
    ›    za rok 2021221
    ›    za rok 2022149
    ›    Tadeusz Pułka - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1696
    ›    Stanisław Cieślak - Radny Gminy1785
    ›    Ryszard Kmiecik - Radny Gminy1795
    ›    Ludwik Cieśliński - Radny Gminy2610
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy1881
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy2041
    ›    Henryka Siejka - Przewodnicząca Rady Gminy Lipie3625
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy1591
    ›    Jarosław Łyźniak - Radny Gminy1785
    ›    Gabriela Krzak - Radna Gminy2246
    ›    Alicja Podgórska - Radna Gminy2953
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Radny Gminy3047
    ›    Krzysztof Orzełek - Radny Gminy2648
    ›    Robert Lipartowski - Radny Gminy1808
    ›    Piotr Wożniak - Radny Gminy4238
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy3137
    ›    Wg stanu na dzień powierzenia obowiązków Dyrektora GZO925
    ›    za rok 2009666
    ›    za rok 2010812
    ›     Wg stanu na dzień zaprzestania pełnienia funkcji747
    ›    za rok 2011683
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymiechach2201
    ›    za rok 2017503
    ›    za rok 2018511
    ›    za rok 2019387
    ›    za rok 2020288
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.08.2021 r. 207
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.09.2021 r. 228
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień 31.12.2020179
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji tj 31.08.2021184
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji tj 01.09.2021209
    ›    za rok 2021217
    ›    Korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg. stanu na dzień: 31.12.2021r. 156
    ›    za rok 2022215
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipiu2434
    ›    za rok 2017502
    ›    za rok 2018528
    ›    za rok 2019420
    ›    za rok 2020251
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.08.2021 r. 195
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.09.2021 r. 243
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień 31.12.2020182
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji tj 31.08.2021184
    ›    korekta oświadczenia majątkowego złożonego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji tj 01.09.2021208
    ›    za rok 2021221
    ›    za rok 2022184
     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lindowie1820
    ›    za rok 2017475
    ›    za rok 2018434
    ›    za rok 2019327
    ›    za rok 2020237
    ›    wg stanu na dzień zakończenia pełnienia funkcji, tj. 31.08.2021 r. 203
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.09.2021 r. 217
    ›    za rok 2021198
    ›    za rok 2022139
     Oświadczenie majątkowe osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu Wójta - Ilona Kubicka1453
    ›    na dzień wydania upoważnienia do wydawania decyzj administracyjnych w imieniu Wójta935
    ›    wg stanu na dzień zakończenia obowiązywania upoważnienia870
    ›    za rok 2018421
     Kadencja Rady Gminy 2014-20182065
    ›    Zbigniew Bystrzykowski - Przewodniczący Rady Gminy Lipie 1838
    ›    Jarosław Łyźniak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 1409
    ›    Alicja Podgórska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy1588
    ›    Maria Gworys - Radna Gminy Lipie1588
    ›    Jacek Jeziorski - Radny Gminy Lipie3248
    ›    Mirosław Klimaszewski - Radny Gminy Lipie2150
    ›    Stanisław Kołodziej - Radny Gminy Lipie2381
    ›    Izabela Konc - Radna Gminy Lipie1237
    ›    Ewa Kuc - Radna Gminy Lipie2146
    ›    Jacek Majchrzak - Radny Gminy Lipie1395
    ›    Janusz Mączka - Radny Gminy Lipie1792
    ›    Marcin Plaminiak - Radny Gminy Lipie1858
    ›    Teresa Podruczna - Radna Gminy Lipie2075
    ›    Mariusz Widera - Radny Gminy Lipie1731
    ›    Piotr Woźniak - Radny Gminy Lipie 3072
     Dyrektor Gminnego Żłobka w Lipiu757
    ›    według stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia obowiązków1544
    ›    według stanu na dzień zakończenia pełnienia obowiązków, tj. 30.11.2018 r.387
    ›    wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 436
    ›    korekta oświadczenia majątkowego wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji dyrektora, tj. 1.12.2018 r. 373
    ›    za rok 2019292
    ›    za rok 2020221
    ›    za rok 2021167
    ›    za rok 202296
    ›    za rok 2022153
     Kadencja Rady Gminy 2018-20232245
    ›    Gworys Maria - Radna Gminy Lipie597
    ›    Podgórska Alicja - I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Lipie1061
    ›    Widera Mariusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipie797
    ›    Kilan Andrzej - Rady Gminy Lipie781
    ›    Kilan Zbigniew - Rady Gminy Lipie1126
    ›    Bystrzykowski Zbigniew - Przewodniczący Rady Gminy Lipie959
    ›    Klimaszewski Mirosław - Rady Gminy Lipie808
    ›    Konc Izabela - Radna Gminy Lipie607
    ›    Kotala Ryszard - Rady Gminy Lipie884
    ›    Kuc Ewa - Radna Gminy Lipie887
    ›    Majchrzak Jacek - Rady Gminy Lipie890
    ›    Mączka Janusz - Rady Gminy Lipie699
    ›    Pawelec Dawid - Rady Gminy Lipie822
    ›    Szczepaniak Krzysztof - Rady Gminy Lipie1038
    ›    Woźniak Piotr - Rady Gminy Lipie633
   Wybory ławników878
     Wybory ławników na kadencję 2020-2023670
     Wybory ławników na kadencję 2024-2027334
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015343
    ›    Wg stanu na dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji, tj. 01.11.2015304
   Redakcja Biuletynu6034
Łączna liczba odwiedzin:3309129