główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 0050.93.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.93.2011 325.596 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 0050.92.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.92.2011 352.282 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 0050.91.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.91.2011 324.202 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 0050.90.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.90.2011 377.262 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.89.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: ustanowienia operatów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.89.2011 424.294 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 0050.88.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.88.2011 303.765 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie nr 0050.84.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 16 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Treść zarządzenia w załącznikach 

artykuł nr 8

Zarządzenie nr 0050.83.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 16 września 2011 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowanie korespondencyjnym przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.83.2011 22.709 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie nr 0050.82.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 16 września 2011 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011 r.

Treść zarządzenia w załaczniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.82.2011 33.407 KB
artykuł nr 10

REJESTR I SPIS WYBORCÓW

artykuł nr 11

Informacja Wójta Gminy Lipie z dnia 25 sierpnia 2011 roku o wyznaczeniu Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Treśc informacji w załaczniku 

Załączniki:
Załącznik 271.919 KB
artykuł nr 12

Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Informacja 331.361 KB
załacznik 109.071 KB
artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych.

Treść obwieszczenia w załączniku

obrazek
Załączniki:
Obwieszczenie 456.506 KB
artykuł nr 14

Informacja Wójta Gminy Lipie z dnia 22 sierpnia 2011 r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Informacja 574.876 KB
Wniosek 48.000 KB
Zgoda 49.500 KB
artykuł nr 15

Informacja Wójta Gminy Lipie z dnia 22 sierpnia 2011 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Treść informacji w załączniku

Załączniki:
Informacja 679.375 KB
artykuł nr 16

Zarządzenie nr 0050/70/2011 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie 440.219 KB
artykuł nr 17

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 08.08.2011 r

Treść obwieszczenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 406.231 KB