artykuł nr 1

Zarządzenie nr 0050.93.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.93.2011 326 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 0050.92.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.92.2011352 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 0050.91.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.91.2011324 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 0050.90.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.90.2011 377 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.89.2011 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie: ustanowienia operatów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Treść zarządzenia w załączniku 

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.89.2011424 KB