główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.90.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 grudnia 2014 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.90.2014 86.897 KB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.89.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 grudnia 2014 r.w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.89.2014 88.086 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2014 r.w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji

Treść zarządzeniaw załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.88.2014 88.123 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 0050.87.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.87.2014 120.598 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 0050.86.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 12 grudnia 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.86.2014 110.057 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 0050.85.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 5 grudnia 2014 r.w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy, najmu i sprzedaży

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.85.2014 424.184 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 0050.84.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3 grudnia 2014 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.84.2014 630.371 KB
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 0050.83.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 listopada 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.83.2014 126.803 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 0050.82.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 listopada 2014 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.82.2014 92.906 KB
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 0050.81.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 27 listopada 2014 r.w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.81.2014 87.908 KB
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 0050.80.2014 Wójta Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 0050.79.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2014 r.w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego zawartego w ProgramieGminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechnianiakultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życiaoraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2015

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.79.2014 211.386 KB
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 0050.78.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 18 listopada 2014 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert narealizację zadania własnego zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życiaoraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2015

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.78.2014 187.534 KB
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 0050.77.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok wraz załącznikami oraz objaśnieniami

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.77.2014 28.312 KB
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 0050.76.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.76.2014 116.190 KB
artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 0050.75.2014 Wójta Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 0050.74.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 12 listopada 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.74.2014 110.220 KB
artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 października 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.73.2014 132.078 KB
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 0050.72.2014 Wójta Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 0050.71.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 października 2014 r.w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborówsamorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.71.2014 90.589 KB
artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 0050.70.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 17 października 2014 r.w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.70.2014 91.435 KB
artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 0050.69.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 15 października 2014 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.69.2014 89.896 KB
artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 0050.68.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 30 września 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.68.2014 121.098 KB
artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 0050.67.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 22 września 2014 r.w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rekomendowania kandydatów na stypendystów

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.67.2014 95.635 KB
artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 0050.66.2014 Wójta Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 0050.65.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 16 września 2014 r.w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym przezwyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych 2014r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.65.2014 89.498 KB
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 0050.64.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 16 września 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Załącznik 112.658 KB
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 0050.63.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 15 września 2014 r.w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzenia aktów pełnomocnictwa dogłosowania w wyborach samorządowych 2014r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.63.2014 93.037 KB
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 0050.62.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3 września 2014 r.w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.62.2014 93.171 KB
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 0050.61.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3 września 2014 r.w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.61.2014 92.102 KB
artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 0050.60.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3 września 2014 r.w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków sołectw składanych w ramach Funduszu Sołeckiegona rok 2015

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.60.2014 371.219 KB
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 0050.59.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.59.2014 116.096 KB
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 0050.58.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, informacjio kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć orazinformacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Treść zarzązenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.58.2014 129.664 KB
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 0050.57.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie przeprowadzenia II (drugich) przetargów na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowychpołożonych w Lindowie stanowiących własność Gminy Lipie, wyboru formy przetargów, ustalenia terminui wysokości wadium

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.57.2014 1.240 MB
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 0050.56.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 29 sierpnia 2014 r.w sprawie ustalenia Regulamin przetargu ustnego nieograniczonegona sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lipie i wzoru Zgłoszenia udziałuw przetargu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.56.2014 319.379 KB
artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 0050.55.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.55.2014 93.034 KB
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 0050.54.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 4 sierpnia 2014 r.w sprawie powołania komisji ds. do oceny dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiegoprzeprowadzonych w dniu 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.54.2014 95.396 KB
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 0050.53.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 lipca 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załaczniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.53.2014 97.906 KB
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 0050.52.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 17 lipca 2014 roki w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2026

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.52.2014 271.848 KB
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 0050.51.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 8 lipca 2014 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieńnauczyciela mianowanego

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.51.2014 92.102 KB
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 0050.50.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 1 lipca 2014 r.w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego w gminie Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.50.2014 703.267 KB
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 0050.49.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.49.2014 117.949 KB
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 0050.48.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 maja 2014 r.w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówieńpublicznych

Treść zarządzenia w załaczniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.48.2014 185.568 KB
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 0050.47.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 maja 2014 r.w sprawie powołania zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania ProblemówSpołecznych Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.47.2014 94.946 KB
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 maja 2014 r.w sprawie uruchomienia grantów Wójta Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.46.2014 92.117 KB
artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 0050.45.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 23 maja 2014 r.w sprawie powołania Komisji do szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.45.2014 92.471 KB
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 0050.44.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 23 maja 2014 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Lipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.44.2014 1.337 MB
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 0050.43.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 20 maja 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.43.2014 115.197 KB
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 0050.42.2014 z dnia 5 maja 2014 r.w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół prowadzonych przez Gminę Lipiena rok szkolny 2014/2015

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.42.2014 90.206 KB
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 5 maja 2014 r.w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiegozarządonych na dzień 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.41.2014 1.362 MB
artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 0050.40.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 5 maja 2014 r.w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.40.2014 89.006 KB
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 0050.39.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 kwietnia 2014 r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.39.2014 89.914 KB
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 0050.38.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.38.2014 72.542 KB
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 0050.37.2014 Wójt Gminy Lipie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów doParlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.37.2014 91.705 KB
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 0050.36.2014 Wójt Gminy Lipie z dnia 18 kwietnia 2014 r.w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do ParlamentuEuropejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.36.2014 158.598 KB
artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 0050.35.2014 Wójt Gminy Lipie z dnia 18 kwietnia 2014 r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia obronnegopk.,,Biała Oksza 2014 r."

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.35.2014 256.679 KB
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 0050.34.2014 Wójt Gminy Lipie z dnia 16 kwietnia 2014 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającejwyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.34.2014 187.032 KB
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 0050.33.2014 Wójt Gminy Lipie z dnia 16 kwietnia 2014 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającejwyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.33.2014 187.852 KB
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 0050.32.2014 Wójt Gminy Lipie z dnia 11 kwietnia 2014 r.w sprawie wyboru formy przetargów, ustalenia terminu, wysokości wadium do przeprowadzeniaprzetargów na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych położonych w Lindowie stanowiących własnośćGminy Lipie

Treść zarządzenia w załaczniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.32.2014 167.758 KB
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 0050.31.2014 Wójt Gminy Lipie z dnia 4 kwietnia 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.31.2014 89.491 KB
artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 0050.30.2014 Wójt Gminy Lipiez dnia 1 kwietnia 2014 r.w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Treść zarządzenia w  załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.30.2014 92.367 KB
artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 0050.29.2014 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2013

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.29.2014 59.823 KB
artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 0050.28.2014 z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.28.2014 125.711 KB
artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 0050.27.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 24 marca 2014 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert narealizację zadań publicznych w zakresie"Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej" i "Upowszechniania kulturyfizycznej i sportu".

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.27.2014 422.364 KB
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 0050.26.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 24 marca 2014 r.w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań nasprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub udostępnienie nieruchomości stanowiących własność GminyLipie

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.26.2014 95.296 KB
artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 0050.25.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.25.2014 89.698 KB
artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 0050.24.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 17 marca 2014 r.w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.24.2014 90.165 KB
artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 0050.23.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 14 marca 2014 r.w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.23.2014 141.692 KB
artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 0050.22.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 7 marca 2014 r.w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy

Treść zarzązenia w złączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.22.2014 144.885 KB
artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 0050.21.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 5 marca 2014 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.21.2014 95.274 KB
artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 0050.20.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 28 lutego 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.20.2014 109.745 KB
artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 0050.19.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 21 lutego 2014 r.w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.19.2014 364.519 KB
artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 0050.18.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 18 lutego 2014 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.18.2014 191.070 KB
artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 18 lutego 2014 r.w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w zalączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.17.2014 198.376 KB
artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 18 lutego 2014 r.w sprawie zatwierdzenia i ponownego przeprowadzenia postępowania konkursowegona stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.16.2014 91.255 KB
artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 0050.15.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 13 lutego 2014 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarzązenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.15.2014 114.794 KB
artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowejw Rębielicach Szlacheckich na rok szkolny 2013/2014

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.14.2014 90.323 KB
artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 0050.13.2014 Wójta Gminy Lipiez dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiuna rok szkolny 2013/2014

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.13.2014 90.686 KB
artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 0050.12.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3 luty 2014 r. w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.12.2014 169.026 KB
artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 0050.11.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminieLipie na lata 2014-2020

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.11.2014 111.111 KB
artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 0050.10.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Lokalnej strategii rozwoju sportu i rekreacji w gminie Lipiena lata 2014-2020

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.10.2014 107.850 KB
artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.9.2014 90.349 KB
artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 0050.8.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu na kandydatana stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.8.2014 94.777 KB
artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 0050.7.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.7.2014 115.843 KB
artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.6.2014 190.546 KB
artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.5.2014 194.206 KB
artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych na realizację zadań własnych bieżących gmin oraz wielkości dochodów związanych z realizacjątych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa i planu dochodów gminy w związkuz realizacją zadań zleconych na rok 2014

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.4.2014 89.921 KB
artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.3.2014 87.754 KB
artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 0050.2.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 2 stycznia 2014 r.w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do zamiany

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.2.2014 118.217 KB
artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 0050.1.2014 Wójta Gminy Lipie z dnia 2 stycznia 2014 r.w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Lipie przeznaczonych do wynajmu na rzecz dotychczasowegonajemcy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Treść zarządzenia w załączniku

Załączniki:
Zarządzenie Nr 0050.1.2014 120.247 KB