główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwala Nr XXXIX/201/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXVII/143/2008/20/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwala Nr XXXIX/201/2009 32.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXIX/198/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIX/198/2009 24.000 KB
Załącznik 1 74.379 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXIX/197/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIX/197/2009 24.000 KB
Załącznik 1 92.500 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXIX/196/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29...

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXXVIII/195/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Treść uchwały w załączniku  

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVIII/195/2009 39.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXVIII/193/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVIII/193/2009 59.000 KB
artykuł nr 7

Uchwala Nr XXXVIII/192/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Treść uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwala Nr XXXVIII/192/2009 39.000 KB
artykuł nr 8

Uchwała NR XXXVIII/191/2009 RADY GMINY LIPIE z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Radgowskiego na Wójta Gminy Lipie

Treść uchwały w załącznikach  

Załączniki:
Uchwała NR XXXVIII/191/2009 128.692 KB
Uzasadnienie 24.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XXXIX/199/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami rowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

Treść uchwały w załącznikach 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIX/199/2009 29.500 KB
Załącznik Nr 1 38.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XXXIX/200/2009 Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Lipie na 2010 rok.

Treść uchwały w załącznikach

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIX/200/2009 22.500 KB
Załącznik Nr 1 82.500 KB
Załącznik Nr 2 71.500 KB
Załącznik Nr 3 45.000 KB
Załącznik Nr 4 81.500 KB
artykuł nr 11

Uchwała NR XXXVIII/190/2009 RADY GMINY LIPIE z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Treść uchwały w załaczniku 

Załączniki:
Uchwała NR XXXVIII/190/2009 27.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr XXXIX/194/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010

Treść uchwały w załącznikach 

artykuł nr 13

Uchwała Nr XXXVIII/189/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.

Tresć uchwały w załączniku 

artykuł nr 14

Uchwała Nr XXXVIII/188/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tresć uchwały w załączniku 

artykuł nr 15

Uchwała Nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 Tresć uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVIII/187/2009 79.500 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr XXXVII/186/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Tresć uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVII/186/2009 39.500 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr XXXVI/185/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Tresć uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/185/2009 65.500 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr XXXVI/184/2009 Rady Gminy Lipie z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 Tresć uchwały w załączniku 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/184/2009 49.500 KB